Pakankylän vesihuolto

Espoon kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ovat käynnistäneet vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston suunnittelun Pakankylän alueelle. Samassa yhteydessä on mahdollista rakentaa kevyenliikenteenväylä Pakankylän koululta alkaen ja liittää se Kunnarlantien – Bodomintien 2018-2019 rakentuvaan kevyenliikenteenväylään. Hankkeen arvioitu rakentamisen aloitusvuosi on 2019, mikäli liittymishalukkuus on riittävän korkea hankkeen edistämiseksi.

Hankkeesta tiedotettiin alueen asukkaita maanantaina 21.5.2016 klo 18.30 Pakankylän koululla, Snettansintie 9, 02740 Espoo. Paikalla oli edustajia Espoon kaupungilta, HSY:ltä ja suunnittelutoimisto Rambollilta. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmia, keskusteltiin hankkeesta ja vastattiin kysymyksiin. Liitteenä esitykset pienin lisäyksin.