Letikonkuja

Katuluokka

Letikonkuja on kadun varrelle rakennettavaa asuinaluetta palveleva uusi tonttikatu.

Poikkileikkaus

Letikonkuja on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on 5,50 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on 1-puoleisesti sivukalteva. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, josta rakennetaan 3,00 metriä leveä, asfalttipintainen jalankulku- ja pyörätie yhteys, joka liitetään katualueen rajalla nykyiseen, kivituhkapintaiseen ulkoilutiehen Letikonpolkuun.

Liikenne

Letikonkujan ajoneuvoliikenne on tulevaisuudessa asukasliikennettä. Letikonkujan jatkeena säilyy nykyinen ulkoilutie, Letikonpolku, jolla on vähäistä jalankulku- ja polkupyöräliikennettä.

Istutukset

Piennaralueet nurmetetaan.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Katu rakennetaan pääosin nykyisen ulkoilutien paikalle. Ulkoilutie jatkuu kadun päästä nykyisellään.

Ajoradan kulutuskerros on asfalttia ja reunakivet graniittia. Piennaralueet nurmetetaan. Kääntöpaikalla tonttiajoliittymä ja ulkoilutie rajataan toisistaan 1.00 metriä leveällä betonikivikaistaleella. Ulkoilutien kulutuskerros on katualueella asfalttia ja puistossa kivituhkaa.

Ajorata valaistaan reunakaistalle sijoitettavin, 1-vartisin valaisinpylväin. Ulkoilutien nykyinen valaistus säilytetään.

Kuivatus ja vesihuolto

Katualue kuivattuu hulevesikaivoihin, jotka liitetään kadulle rakennettavaan hulevesiviemäriin, josta vedet johdetaan läheiseen Niipperinojaan.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat 0,79 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.

Muuta

Katu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana.