Kalajärven puistotie

Katuluokka

Hiirisuontie on Kalajärven koululle saakka nykyinen katu, joka saneerataan ja jonka nimi muuttuu Kalajärven puistotieksi, katua jatketaan Kalajärventielle asti.
Kalajärven puistotie on tonttikatu, jonka katuluokka on 4.

Poikkileikkaus

Kalajärven puistotie on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on 6,00 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on kahteen suuntaan sivukalteva. Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä. Kadun itäpuoliseen päähän tehdään 2.25 metriä leveä jalankulkutie, joka muuttuu jalankulku-ja pyörätieksi Hiirisuontien ja Pohjoisentien välisellä alueella, lisäksi tällä välillä kadun eteläpuolelle tehdään lyhyt jalankulkutie, jonka leveys on 2.25 metriä. Kadun varrella on Kalajärven koulun kohdalla 11 pysäköintipaikkaa ja kolme yhdistettyä suojatietä, jotka tehdään korotettuna.

Katusuunnitelman alueella, Hiirisuontien ja Pohjoisentien välisellä alueella, on linja-autojen kääntöpaikka ja yksi linja-autopysäkki.

Liikenne

Kadun liikenne on pääosin Kalajärven kouluun, päiväkotiin ja R.M.Heinon moottoripyöräliikkeeseen kohdistuvaa liikennettä. Hiirisuontien ja Pohjoisentien välisellä osuudella on linja-autoliikennettä.

Istutukset

Piennaralueet nurmetetaan, metsän kohdilla piennaralueelle laitetaan esim. kuorikatetta.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Metsäisillä kohdilla piennaralueille laitetaan esim. kuorikatetta, muualla piennaralue nurmetetaan. Kadulle rakennetaan uusi katuvalaistus.

Kuivatus ja vesihuolto

Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Osa kadun hulevesistä ohjataan Puisto ja EV-alueilla kulkevaan avo-ojaan. Ojan hulevedet ohjataan edelleen rummussa Kalajärven puistotien alitse. Osa hulevesistä ohjataan Vihdintien alitse menevään avo-ojaan. Pieni määrä hulevesiä Kalajärven puistotie itäpäässä ohjataan Hiirisuontien sivu-ojaan.
Nykyiset jätevesiviemärit ja vesijohdot sijaitsevat Kalajärven puistotien molemmissa päissä.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu ohjeen Espoo uudet katurakenteet ja InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat ajoradalla 0,80 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,79 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle. Luiskat menevät osin katualueen ulkopuolelle.

Muuta

Katu on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan vuoden 2019 aikana.