Vermontien kaava-alueen kadut

Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esiteltiinkeskiviikkona 29.4.2015.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katusuunnitelmaehdotukset asetettiin nähtäville toukokuussa 2015. Nähtävilläolosta ilmoitettiin erikseen asianosaisille kirjeitse. Puistosuunnitelmaluonnoksia oli mahdollista kommentoida Kristina Rochalle 13.5.2015 asti, mutta puistosuunnitelmia ei asetettu tämän jälkeen nähtäville.

Suunnitelmat hyväksytty teknisessä lautakunnassa 17.2.2016.