Saksanpolku ja Kestinpolku

Nykytila

Saksanpolku ja Kestinpolku ovat kevyenliikenteenväyliä Kauklahdessa lähellä kouluja ja juna-asemaa. Ympärillä on kerrostaloja, viheraluetta sekä Kauklahden elä ja asu -keskus. Nykyään sorapintaisille kulkuyhteyksille suunnitellaan asfaltti, reunakivet, kuivatus, viherkaistat ja valaistus. Saksanpolun eteläosa on rakennettu valmiiksi jo aiemmin, mutta läntinen osuus Hansakallion ja Hollanninpolun välillä kuuluu suunnittelualueeseen.

Saksanpolku ja Kestinpolku sijoittuvat Kauklahden kaupunginosaan Espoossa. Saksanpolku ja Kestinpolku ovat nykyisellään jäsentelemättömiä ja leveitä sorapintaisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Kestinpolku kulkee senioritalon ja palvelutalon (Kauklahden elä ja asu-keskus) välissä. Nykyisin kulkeminen on vaikeaa karkean soran ja pinnan epätasaisuuksien vuoksi.

Suunnittelun tavoitteet

Suunnittelun tavoitteena on jäsentää katuja reunakivillä ja helpottaa kulkemista päällystämällä kadut asfaltilla. Katujen kunnostuksen yhteydessä kunnostetaan myös Saksanpolun varrella olevan Gestersinrinteen kulmaus, joka tällä hetkellä on huonossa kunnossa. Puistokulma nurmikivetään. Nurmikivetyn alueen halki pääsee halutessaan oikaisemaan luontevinta kulkureittiä pitkin. Nurmikivetty osuus hidastaa pyöräilynopeuksia, jotka on koettu haasteeksi alueella. Nurmikiveys ja reunakivi tehdään asfaltin kanssa samaan tasoon.

Kestinpolulla haasteena on yhteen sovittaa nykyisen rakennuksen sisäänkäynnit ja kulku viereiselle tontille suurten korkeuserojen vuoksi. Saksanpolulla pituuskaltevuus vaikeuttaa kulkemista senioritaloon ja pyöräilijöiden ajonopeudet kasvavat suuriksi alamäessä.