Bassenmäki ja Frans Olinin polku

Katujen liikenne on pääasiassa kadun varren kiinteistöille suuntautuvaa henkilöauto- ja huoltoajoliikennettä. Bassenmäen varrella on vapaapalokunnan kiinteistö, josta lähtee ja johon tulee palokalustoa. Vapaapalokunnan tonttia (Y) lukuun ottamatta katuihin rajoittuvat tontit ovat pientalotontteja (AO).

Bassenmäki on kääntöpaikalta Palolammentielle yksipuoleisesti sivukalteva. Samoin on myös Bassenmäen kääntöpaikasta länteen haarautuva lyhyt katuosuus. Frans Olinin polun katuosuus on harjakalteva. Kadun jatkeena oleva kevyen liikenteen väylä on yksipuoleisesti sivukalteva.

Katujen reunat nurmetetaan. Uusia puuistutuksia ei kaduille esitetä. Katujen reuna-alueilla olevia hyväkuntoisia nykyisiä puita ja pensaita pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään.

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Tonttikatujen ajoradan reunakivet ovat graniittia. Katujen valaistus uusitaan.

Bassenmäen kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Frans Olinin polun itäpää kuivatetaan hulevesiviemäröinnillä, länsipuolen vedet johdetaan Kauppapurjehtijanpuistoon. Katujen pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Jätevesiviemärin ja vesijohdon uusimis- tai rakentamistarvetta ei ole.