Suomenlahdentie

Suomenlahdentie on uusi kokoojakatu Finnoonsillan ja Kalastajantien välillä. Uusi katuyhteys palvelee tulevaa Finnoon keskustaa ja metroasemaa, kun metrolinja laajenee Kivenlahteen asti.

Suunnittelualue on 2-ajoratainen ja 4-5 -kaistainen. Ajoradat erotetaan keskisaarekkeella, joka on leveydeltään 4,0-6,30 metriä. Ajokaistaleveydet ovat pääsääntöisesti 3,25 metriä. Suomenlahdentien pohjoispuolella on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jonka leveys on Finnoonsillalta Matroonanportin liittymään asti 4,00 metriä ja siitä eteenpäin 3,50 metriä. Suomenlahdentien eteläpuolella on eroteltu jalankulku- ja pyörätie, jonka leveys on 5,50 metriä, joka kapenee 5,00 metriin noin paalulla 310.

Kaikki liittymät ovat valo-ohjattuja kanavoituja liittymiä.

Katusuunnitelman alueella on kaksi esteettömyyden erikoistason linja-autopysäkkiä, jotka on mitoitettu kahdelle linja-autolle. Alueella on neljä pysäköintitaskua, joista jokainen on mitoitettu kolmelle ajoneuvolle.

Suomenlahdentie on toinen alueen pääyhteyksistä alueen ulkopuoliseen liikenneverkkoon. Kadun liikenne on pääosin alueiden asukas- ja työmatkaliikennettä sekä joukkoliikennettä.

Piennaralueet nurmetetaan tai kivetään niiden liittyessä kovaan pintaan. Katualueelle, keski- ja erotuskaistoille istutetaan katupuita, pensaita ja paikoin heinäkasvillisuutta.

Jalankululle ja pyöräilylle on varattu kadun molemmin puolin tilaa.

Ajoratojen kulutuskerrokset ovat asfalttia, suojatiet ja pyöräteiden jatkeet katujen liittymissä kivetään.  Erotellut jalankulku- ja pyörätiet erotetaan toisistaan nupukiviraidalla. Erotellut ja yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet kivetään Matroonanporttiin asti ja siitä eteenpäin ne ovat asfalttipintaisia.

Ajorata valaistaan ajoradan reunoille sijoitettavin valaisinpylväin. Kevyen liikenteen valaisimet ovat katuvalaisimien kanssa samassa pylväässä. Suomenlahdentien itäpäässä kevyen liikenteen väylät valaistaan omin erillisin valaisimin.

Katualueelle rakennetaan Finnoon aluetta palvelevia vesihuolto-, imujäte-, sähkö-,  puhelin- , tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Suomenlahdentien pohjoispuolen kiinteistöjen hulevedet sekä paalulta 90 lähtien Finnoonsillan ja Suomenlahdentien kaduilta muodostuvat hulevedet johdetaan Suomenlahdentien hulevesiviemärin kautta, Finnoon keskuksen kaava-alueen itäpuolelta etelään kevyenliikenteenväylän alla ja puretaan Djupsundsbäckenin uomaan.

Uusien katurakenteiden kokonaispaksuus on Suomenlahdentien ajoradoilla 1,08 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,9 metriä.

Kadun ensimmäinen rakennusvaihe on tarkoitus toteuttaa vuosien 2018 - 2019 aikana.