Laidunrinne ja Laidunkuja

Laidunrinne ja Laidunkuja ovat Nöykkiössä sijaitsevia tonttikatuja. Laidunrinteen länsipää alkaa Nöykkiönlaaksontieltä. Kadun pituus on noin 300 m ja yhteys palvelee pääasiassa alueen asukkaita.

Ajorata on 5,00 m leveä ja kadun tasaus mukailee nykyistä katua. Laidunrinteen pohjoispuolella Laidunkujalle asti sijaitsee 2,25 m leveä jalankulkutie, joka erotetaan ajoradasta reunakivellä. Kadun ajorata ja jalankulkutie ovat kulutuskerrokseltaan asfalttia. Katupoikkileikkaus on reunakivellinen ja yhteen suuntaan kalteva. Piennaralueet nurmetetaan.

Laidunkuja on noin 140 m pitkä tonttikatu Laidunrinteen jatkeena. Katupoikkileikkaus on 5,00 m leveä, reunakivellinen  ja yhteen suuntaan kalteva. Kadun päässä on kääntöpaikka sekä jalankulku- ja pyörätie.

Laidunrinteen ja Laidunkujan nykyiset sivuojat poistuvat ja tilalle rakennetaan uudet hulevesiviemärit. Kadun hulevedet kerätään putkeen ritilä- ja kitakaivoilla. Tonttien kuivatusta varten rakennetaan liitosputket valmiiksi. Katujen valaistus uusitaan.