Kummelivuorensuu

Kummelivuorentie on alueellinen kokoojakatu, joka liittyy lännessä jo rakennettuun Kummelivuorentiehen ja päättyy idässä Kauklahdenväylään.  Kadun länsipäässä ajoradan leveys on 6,5 metriä, itäpäässä ajoradalla on tämän lisäksi varaukset linja-autopysäkeille, koska katu tulee toimimaan myös joukkoliikenneyhteytenä. Kadun eteläpuolella kulkee 3-3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ja pohjoispuolella länsipäässä 2,25 metriä leveä jalankulkutie ja Paapuurin risteyksestä itään päin, 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kadun liikenne koostuu asumis-, joukko- ja huoltoajoliikenteen lisäksi läpiajoliikenteestä Saunalahdenkadun ja Kauklahdenväylän välillä.

Paapuuri on Kummelivuorentieltä etelään lähtevä päättyvä tonttikatu. Kadun eteläosassa osa on pihakatuosuus, jonka päässä on kääntöpaikka sekä pysäköintipaikkoja. Pihakatuosuuden leveys on noin 7,5 metriä ja siihen tulee kiveysraitoja. Kadun pohjoisosan ajoradan leveys on 5,5 metriä. Kadun länsipuolella kulkee 3 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ja itäpuolella 2,5 metriä leveä jalankulkutie. Kadun liikenne koostuu asumis- ja huoltoliikenteen lisäksi YL-1 kaavamerkinnällä osoitetun tontin liikenteestä. Kadulle tulee pysäköintiä ajoradan länsipuolelle.

Tyyrpuuri on Kummelivuorentieltä pohjoiseen lähtevä päättyvä tonttikatu. Ajorataosuus on 5,5 metriä leveä ja kadun länsireunalla kulkee 3 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kadun päässä on kääntöpaikka. Ajoradan ja kevyen liikenteenväylän välissä on pysäköintiä. Liikenne kadulla koostuu asukas- ja huoltoliikenteestä. Katualueen vieressä on EV-1 alue, johon tulee maisemointia.

Linjaloistonkatu on Kummelivuorentieltä etelään lähtevä päättyvä tonttikatu. Ajorataosuuden leveys on 6 metriä ja kadun päähän tulee kääntöpaikka. Kadun länsipuolella sekä itäpuolen pohjoisosassa kulkee 3-3,25 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kadun liikenne koostuu asukas- ja huoltoliikenteen lisäksi kaavassa osoitettujen KTY- tonttien liikenteestä. Ajoradan länsipuolelle tulee pysäköintiä. Katualueen vieressä on EV-1 alueet, joihin tulee maisemointia sekä kevyen liikenteen yhteydet.

Linjaloistonpolku on 3,5 metriä leveä kevyen liikenteen yhteys, joka kulkee Paapuurin ja Linjaloistonkadun välillä. Linjaloistonpolulla on sallittu huoltoajo.

Kivikummelinpolku on Linjaloistonkadulta lähtevä päättyvä kevyen liikenteen yhteys, jossa on sallittu huoltoajo. Kivikummelinpolku on 3,5 metriä leveä ja sen päässä on betonikivinen aukio.

Kaikki kadut kuivatetaan hulevesiviemäröinnin avulla. Lähes kaikki kaava-alueen hulevedet johdetaan kaava-alueen pohjoisosasta avo-ojan kautta Lambrobäckenin avo-ojaan. Linjaloistonkadun eteläosan hulevedet johdetaan Kauklahdenväylän sivuojaan ja Paapuurin pihakatuosuuden hulevedet puistoalueelle. Katujen ajorataosuudet ovat harjakaltevia ja kevyenliikenteen yhteydet yksipuoleisesti sivukaltevia. Kaduille tulee granittiset reunatuet, asfalttipinnoite sekä valaistus. Kaikille kaduille tulee puu- ja/tai pensasistutuksia, nurmetusta sekä kiveystä. Kiertoliittymän keskelle tulee Kivikummeli maisema-aihe.