Kirkkokorpi, Korpikallio, Korpikuja, Haltiantie, Haltianpolku

Katuluokka

Kadut ovat tonttikatuja.

Poikkileikkaus

Kirkkokorpi on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on pääosin 5,0 metriä. Korpikallion liittymän jälkeen ajoradan leveys on 60 metrin matkalla 4,5 metriä, seuraavaan mutkaan asti. Ajoradan poikkileikkaus on 1-puoleisesti sivukalteva. Ajoradan länsipuolelle rakennetaan 3,0 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, josta on yhteydet kevyenliikenteen väyliin (Kirkkoväenpolku ja Haltianpolku).

Korpikallio on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on 5,0 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on 1-puoleisesti sivukalteva. Ajoradan pohjoispuolelle rakennetaan 3,0 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.

Korpikuja on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on 5,0 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on 1-puoleisesti sivukalteva. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, josta on kevyenliikenteen yhteys Eestinmalmintielle.

Haltiantie on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on 5,0 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on 1-puoleisesti sivukalteva. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, josta on kevyenliikenteen yhteys Haltianpolulle.

Haltianpolku on 3,0 metriä leveä kevyen liikenteen väylä välillä Haltiantie - Kirkkokorpi. Jk+pp-tien poikkileikkaus on 1-puoleisesti sivukalteva. Haltianpolulta on yhteys Multakorvenpolulle.

Liikenne

Katujen ajoneuvoliikenne on asukasliikennettä. Jalankulku- ja polkupyöräliikenne on sekä asukasliikennettä että läpikulkuliikennettä.

Haltianpolun jalankulku- ja polkupyöräliikenne on sekä asukasliikennettä että läpikulkuliikennettä. Haltianpolun alkupäässä tonteille ajo on sallittu kortteleiden 30143 ja 30142 tonteille.

Istutukset

Piennaralueet nurmetetaan.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Kadut sekä Haltianpolku rakennetaan pääosin nykyisille paikoilleen. Katupoikkileikkaus sijoitetaan keskeisesti katualueelle.

Ajoradan ja jk+pp-tien kulutuskerrokset ovat asfalttia ja reunakivet graniittia.Haltianpolun kulutuskerros on asfalttia. Piennaralueet nurmetetaan.

Korpikallion liittymään sijoitetaan suojatie. Kirkkokorven ja Korpikujan liittymiin sijoitetaan suojatiet.

Kadut ja Haltianpolku valaistaan reunakaistalle sijoitettavin, 1-vartisin valaisinpylväin.

Kuivatus ja vesihuolto

Kirkkokorven ja Korpikallion katualue kuivattuvat hulevesikaivoihin, jotka liitetään kadulle rakennettaviin hulevesiviemäreihin, joista vedet johdetaan läheiseen Multakorven puistoon ja Haltianpolulle rakennettavaan hulevesiviemäriin.

Korpikujan katualue kuivattuu hulevesikaivoihin, jotka liitetään kadulle rakennettavaan hulevesiviemäriin, josta vedet johdetaan Eestinmalmintien hulevesiviemäriin.

Haltiantien katualue kuivattuu hulevesikaivoihin, jotka liitetään kadulle rakennettavaan hulevesiviemäriin, josta vedet johdetaan Haltianpolun kautta läheiseen Multakorven puistoon.

Puistoalue kuivattuu Haltianpolulle rakennettaviin avo-ojiin, joista hulevedet johdetaan läheiseen Multakorven puistoon.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu ohjeen Espoo uudet katurakenteet ja InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat ajoradalla 0,64 metriä ja kevyen liikenteen väylällä 0,79 metriä. Irtilouhinta (-1 m) tehdään kohtiin, joissa kallionpinta on ylempänä kuin suunniteltu rakenteen alapinta. Irtilouhinta kiilataan kantavan alapintaan ja rakenteen muutoskohtiin tehdään siirtymäkiilat. Kiilatun louheen kohdalla rakennekerrospaksuus on 0,24 m.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.