Katajatie ja Merirosvonpolku

Katajatie on kaava-alueen tonttikatu, minkä ajoradan leveys on alkuosalla 6m ja siinä kiinni olevan jk:n leveys on 2,5m. Loppuosalla ajoradan leveys on 5m ja siinä kiinni olevan jk:n leveys on 2m. Katajatien jatkeena oleva Merirosvonpolku on 3m leveä kevyenliikenteen raitti.

Katujen rakennussuunnitelmat valmistuivat vuoden 2010 lopulla.