Kaitaantie välillä Soukanväylä-Iivisniemenkatu

Kaitaantie on nykyinen paikallinen kokoojakatu, joka palvelee myös joukkoliikennettä. Kadun liikenne koostuu pääosin alueen asukas- ja työmatkaliikenteestä sekä joukkoliikenteestä.

Kaitaantie on 1-ajoratainen, jonka perusleveys on 6,5 m. Välillä Soukanväylä-Kaitatie ajorata on 2-kaistainen kadun pohjoisen puoleiselta osuudelta ja ajoradan leveys vaihtelee 6,50 - 11,00 metrin välillä. Katu on pääosin harjakalteva.

Ajoradan pohjoispuolella on 2,5 m leveä jalankulkutie välillä Soukanväylä-Hannusjärvenmäki ja 3,5 m leveä yhdistetty jalankulku ja pyörätie välillä Hannusjärvenmäki-Iivisniemenkatu, joka Hannusjärven kohdalta itäänpäin on nykyinen.  Ajoradan eteläpuolella välillä Soukanväylä- Hannuskallio on 4,5 metriä leveä ja välillä Hannuskallio-Iivisniemenkatu 4,0 metriä leveä eroteltu jalankulku- ja pyörätie, joka välillä Soukanväylä-Riilahdentie on osa pyöräilyn laatureittiä.

Alueella on neljä esteetöntä linja-autopysäkkiä, jotka on mitoitettu kahdelle linja-autolle.

Kadun pohjois- ja etelälaitaan rakennetaan meluesteitä, joiden sijainti, arkkitehtuuri ja mittakaava sovitetaan pientaloympäristöön soveltuvaksi. Hannusjärven kohdalle kadun pohjoislaitaan rakennetaan melukaide.

Ajoradan ja kevyen liikenteen kulutuskerrokset ovat asfalttia ja reunakivet ovat graniittia. Saarekkeiden keskiosat ovat kenttäkiveä ja erotuskaistojen kiveysosat pääosiltaan betonikiveä. Kaitaantien nykyistä puustoa tullaan säilyttämään reunakaistoilla ja lisäksi istutetaan uusia puita, pensaita, köynnöksiä ja niittyä. Ajorata valaistaan kadun reunoille sekä saarekkeisiin sijoitettavin valaisinpylväin. Ajoradan kuivatus muutetaan nykyisestä avo-ojaperiaatteella toimivasta hulevesiviemärillä toimivaksi. Hulevesien hallinnassa on huomioitu Hannusjärvi siten, että järveen johtuvan huleveden määrä on pyritty pitämään ennallaan, mutta laatua parannetaan suodattamalla katualueen vedet hulevesipainanteissa.

Ajoradalle rakennetaan tyynyhidasteita liikennenopeuksien hillitsemiseksi Kaitatien, Riilahdentien sekä Hannusjärvenmäen risteysten läheisyyteen saarekkeiden yhteyteen.