Kaitaantie, Finnoonsilta

Kaitaantie on paikallinen pääkatu, joka palvelee myös joukkoliikennettä. Kaitaantie on jo rakennettu osittain valmiiksi paaluvälillä 270 - 650. Paaluluvulta 650 itään päin Kaitaantie on uutta katuosuutta Meritien liittymään asti. Finnoonsilta on uusi pääkatu.

Uudet katuyhteydet palvelevat tulevaa Finnoon keskustaa sekä metroasemaa, kun metrolinja laajenee Kivenlahteen asti.

Kaitaantie ja Finnoonsilta ovat 2-ajorataisia, 4 kaistaisia. Ajokaistaleveydet ovat pääsääntöisesti Kaitaantiellä 3,50 metriä ja Finnoonsillalla 3,25 metriä. Finnoonsillalla on maanalaisiin pysäköintitiloihin johtava kaksisuuntainen ramppi, jonka kaistaleveys on 2,80 metriä.

Kaitaantien pohjoispuolella ja Finnoonsillan itäpuolella Suomenlahdentiestä pohjoiseen on 3,50 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kaitaantien eteläpuolella ja Finnoonsillan länsipuolella sekä Finnoosillan itäpuolella välillä Meritie-Suomelahdentie on eroteltu 5,00 metriä leveä jalankulku- ja pyörätie. Jalankulku- ja pyörätie erotetaan ajoradasta erotuskaistalla.

Kaikki liittymät ovat valo-ohjattuja liittymiä Kaitaantien ja Peijinkadun läntisempää katuliittymää lukuun ottamatta. Finnoonsillan liittymät ovat kanavoituja.

Katusuunnitelman alueella on seitsemän esteetöntä linja-autopysäkkiä: kolme Kaitaantiellä ja neljä Finnoonsillalla. Kaitaantien länsipään pysäkki sekä Finnoonsillan pohjoispään kaksi pysäkkiä ovat perustason esteettömyyden mukaisia. Kaitaantien länsipään kaksi pysäkkiä sekä Finnoonsillan eteläpään kaksi pysäkkiä ovat esteettömyyden erikoistason mukaisia. Finnoonsillan eteläpään pysäkit on mitoitettu 3-4:lle linja-autolle ja kaikki muut pysäkit kahdelle linja-autolle.

Finnoonsillan eteläpäässä on metroasemalle johtava kevyen liikenteen väylää palveleva alikulkukäytävä.

Kaitaantien ja Finnoonsillan uudet katuyhteydet ovat pääyhteyksiä alueen ulkopuoliseen liikenneverkkoon. Kadun liikenne on pääosin alueiden asukas- ja työmatkaliikennettä sekä joukkoliikennettä.

Piennaralueet nurmetetaan tai kivetään niiden liittyessä kovaan pintaan. Katualueelle, keski- ja erotuskaistoille istutetaan katupuita, pensaita ja paikoin heinäkasvillisuutta.

Jalankululle ja pyöräilylle on varattu kadun molemmin puolin tilaa.

Ajoratojen kulutuskerrokset ovat asfalttia, suojatiet ja pyöräteiden jatkeet Meritien ja Suomenlahdentien liittymissä kivetään. Erotellut jalankulku- ja pyörätiet erotetaan toisistaan nupukiviraidalla. Kaitaantien pohjoispuolella olevan yhdistetty jalankulku- ja pyörätien kulutuskerros on asfalttia. Kaitaantien eteläpuolella olevan eroteltu jalankulku- ja pyörätie asfaltoidaan noin paalulle 725  asti. Tämän jälkeen loppuosa väylästä kivetään. Finnoonsillan itäpuolinen eroteltu jalankulku- ja pyörätie sekä Suomenlahdentien pohjoispuolella oleva yhdistetty jalankulku- ja pyörätie kivetään noin paalulle 285 asti, jonka jälkeen kulutuskerros on asfalttia loppuun asti. Finnoonsillan länsipuolinen eroteltu jalankulku- ja pyörätie asfaltoidaan.

Ajoradan reunatuet ovat graniittia. Keski- ja erotuskaistoille istutetaan katupuita ja pensaita. Erotuskaistat myös paikoin nurmetetaan. Keskikaistat käsitellään kiveyksillä, maakivillä sekä pensas- ja heinäistutuksilla. Ajoradat valaistaan erotuskaistoille sijoitettavin 1-vartisin valaisinpylväin. Samaan pylväässä on myös kevyen liikenteen väylän valaisin muualla paitsi Kaitaantiellä Meritien liittymän asti, jossa kevyen liikenteen väylät valaistaan omin erillisin valaisimin.

Katualueelle rakennetaan Finnoon aluetta palvelevia vesihuolto-, imujäte-, sähkö-,  puhelin-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja.  Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Finnoonsillan paaluväliltä 0-90 ja Kaitaantien kaduilta muodostuvat hulevedet puretaan Kaitaantien eteläpuolella sijaitsevaan Djubsundsbäckenin uomaan. Finnoonsillan paalulta 90 lähtien kaduilta muodostuvat hulevedet johdetaan Suomenlahdentien hulevesiviemäriin.

Uusien katurakenteiden kokonaispaksuus on Kaitaantien ja Finnoonsillan ajoradoilla 1,08 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,9 metriä. Finnoonsillan pohjoispäässä kallioleikkauksen alueella uusien katurakenteiden kokonaispaksuus on ajoradoilla 0,33 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,19 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle, paitsi Kaitaantiellä Meritien liittymän pohjoispuolella, jossa Finnoonsillan alikulkukäytävään suuntautuva jalkakäytävä ja pyörätie sijoittuvat nykyisessä voimassa olevassa kaavassa osittain EV (suojavihe r) – alueelle. Lisäksi Kaitaantien eteläpuolella oleva erillinen jalankulku- ja pyörätie noin paaluvälillä 580 - 644 sijoittuu osittain nykyisen katualueen ulkopuolelle.

Katujen ensimmäinen rakennusvaihe on tarkoitus toteuttaa vuosien 2018 - 2019 aikana.