Heimolantie, Heimolanrinne, Saunarinne, Saunaranta, Saunarannankuja, Heimolanpolku, Saunarannpolku, Aurinkokennonpolku, Kylmänlähteenkallio

Heimolantie

Heimolantien eteläosa on pientaloalueen olemassa oleva tonttikatu, jolle ajoyhteys kulkee nykytilanteessa Heimolanrinteen kautta. Heimolantien eteläosa liitetään aiemmin rakennettuun Heimolantien pohjoisosaan ja ajoyhteys siirtyy kulkemaan Salakuljettajantien kautta. Eteläpäästään katu on päättyvä ja se liittyy Kylmänlähteenkallion ja Tapulipolun kevyen liikenteen väyliin. Heimolantien eteläosa on kaavassa esitetty hidaskaduksi.

Heimolantien reunatuin rajatun, yksipuolisesti kaltevan poikkileikkauksen leveys on kadun eteläosalla 4,5 m. Kadun keskiosalla on hidasteena toimiva ajoradan kavennus, jonka kohdalla ajoradan leveys on 4,0 m. Kavennuksen pohjoispuolella ajoradan leveys on 5,0 m. Ajoradan rinnalla on 2,0 m leveä jalkakäytävä koko katuosuudella.

Heimolanrinne

Heimolanrinne on pientaloalueen olemassa oleva tonttikatu. Heimolanrinteen reunatuin rajatun, yksipuolisesti kaltevan ajoradan leveys on 5,0 m.

Heimolanpolku on kevyen liikenteen väylä, jonka länsiosalla on tontille ajo sallittu. Heimolanpolun reunatuin rajatun yksipuolisesti kaltevan ajoradan leveys on 4,0 m.

Saunarinne

Saunarinne on pientaloalueen olemassa oleva päättyvä tonttikatu. Saunaranta on Heimolanrinteen jatkeena oleva pientaloalueen päättyvä tonttikatu, joka liittyy eteläpäässään Saunarannanpolun kevyen liikenteen väylään. Saunarannankuja on pientaloalueen olemassa oleva päättyvä tonttikatu. Katujen ajoradat ovat 4,5 m leveitä, reunatuin rajattuja ja yksipuolisesti kaltevia.

Saunarannanpolku

Saunarannanpolku on uusi kevyen liikenteen väylä Saunarannan eteläpäästä Bastvikinniityn puistoalueelle sekä Aurinkokellonpolulle. Raitti on 3,5 m leveä, pohjoisosalta toiselta puolelta reunatuella rajattu ja yksipuolisesti kalteva.

Aurinkokellonpolku

Aurinkokellonpolku on uusi kevyen liikenteen väylä Saunarannanpolun eteläosalta Saunalahdenportin kaava-alueelle. Aurinkokellonpolun katusuunnitelmassa esitetään lisäksi polun pohjoispuolinen osa Bastvikinniityn puistoaluetta. Raitti on reunatueton, 3,5 m leveä ja yksipuolisesti kalteva.

Kylmälähteenkallio

Kylmänlähteenkallio on uusi kevyen liikenteen väylä Heimolantien eteläpäästä Kylmänlähteenpuiston puistoraittien kautta Kätkökujalle. Raitti on toiselta puolelta reunatuella rajattu, 3,5 m leveä ja yksipuolisesti kalteva.

Katujen vaikutus kaupunkikuvaan

Katualueiden reuna- ja piennaralueet nurmetetaan. Hyväkuntoisia puita ja pensaita pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia lukuun ottamatta kivituhkapintaisina toteutettavia Saunarannanpolun osaa ja Aurinkokellonpolkua. Reunatuet ovat graniittia. Kadut ja raitit valaistaan. Katujen kuivatus hoidetaan hulevesiviemärein. Katujen ja raittien korkeusasemat ovat sovitettu liittyvien alueiden korkeusasemiin lukuun ottamatta Saunaranta -kadun eteläosaa ja Saunarannanpolkua, jotka on suunniteltu asemakaavassa edellytettyihin korkeusasemiin.