Finnoontien, Eestinkallion ja Eestinkalliontien liittymäjärjestelyt

Finnoontie (Puolarmetsäntie) on pääkatu, Eestinkallio ja Eestinkalliontie pientaloalueen päättyviä tonttikatuja. Tässä käsiteltävän Finnoontien osuuden varrella on pääosin asumista. Finnoontie on joukkoliikenteen runkoreittejä ja erikoiskuljetusreitti.

Finnoontie (Puolarmetsäntie) on 1–ajoratainen ja 2–kaistainen. Reunatuin rajatun ajoradan poikkileikkauksen leveys on lähtökohtaisesti 7,00 metriä ja poikkileikkaus on harjakalteva. Ajoradan rinnakkaisen, yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välillä on osalla matkaa enimmillään noin 4,00 metrin levyinen välikaista. Eestinkallion reunatuin rajatun ajoradan poikkileikkauksen leveys on lähtökohtaisesti 5,00 metriä ja poikkileikkaus on sivukalteva. Eestinkalliotien reunatuin rajatun ajoradan poikkileikkauksen leveys on lähtökohtaisesti 4,50 metriä ja poikkileikkaus on sivukalteva.

Finnoontien (Puolarmetsäntien) ja Eestinkallion liittymään toteutetaan Finnoontielle väistötila parantamaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen toimivuutta.

Ajoratojen ja raittien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan ja kevyen liikenteen välikaistoilla on osin viheristutuksia, osin ne ovat kivipintaisia. Katualueiden reuna- ja piennaralueet nurmetetaan ja istutetaan uusia katupuita ja pensaita. Hyväkuntoisia nykyisiä puita ja pensaita pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään. Reunakivet ovat graniittia. Kadut ja raitit valaistaan.

Katujen ja raittien korkeusasemat on sovitettu liittyvien alueiden nykyisiin tai suunnitelmien mukaisiin korkeusasemiin.

Katutöiden yhteydessä Finnoontielle ja Eestinkalliolle rakennetaan uusia hulevesiviemärilinjaosuuksia kaivoineen kadun pintakuivatuksen parantamiseksi. Lisäksi Eestinkalliolla uusitaan lyhyellä matkalla (noin plv 52 – 68) olemassa oleva jätevesiviemäri, hulevesiviemäri ja vesijohto kadun tasauksen muutoksen takia.