Finnoonkallio, Hannuksenkuja, Jerikonpolku, Peijinkuja, Peijinkulma

Peijinkuja on uusi tonttikatu, jonka itäpäässä on kääntöpaikka ja pysäköintitaskuja. Kadun yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie jatkuu Peijinkulman läpi Kaitaantielle. Peijinkujan pohjoispuolella on hulevesiallas. Peijinkulma on pääosin viherpintainen aukio. Hannuksenkuja on nykyinen tonttikatu, jonka itäpäässä on kääntöpaikka. Kääntöpaikalta alkaa Jerikonpolku niminen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka johtaa Finnoonsilta -kadulle. Jerikonpolulla on huoltoajo sallittu. Finnoonkallio on uusi tonttikatu, joka liittyy Finnoonsilta –katuun valo-ohjatussa liittymässä. Kadulla on jalkakäytävä.

Peijinkujan ajorata on harjakalteva ja 5,00 metriä leveä. Kadun etelälaidan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie on 3,50 metriä leveä. Peijinkulman aukion yhdistetty jalkäkäytävä ja pyörätie on 4,00 metriä leveä. Peijinkulman aukiolla on kiveysalue ja istutettavia alueita. Hannuksenkuja on harjakalteva ja 5,50 metriä leveä. Jerikonpolku on yksipuolisesti kallistettu ja 4,00 metriä leveä. Finnoonkallio on harjakalteva ja 6,50 – 7,00 metriä leveä. Kadun etelälaidan jalkakäytävä on 2,50 metriä leveä. Katujen ja raittien reunakivet ovat graniittia ja piennaralueet nurmetetaan tai kivetään. Kadut ja raitit ovat valaistuja.

Kaduille ja raiteille toteutetaan rakentamisen yhteydessä uutta vesihuoltoa ja muita teknisiä verkostoja. Katujen ja raittien tasaukset on suunniteltu niin, että aluekokonaisuudelle muodostuu toimivat tulvareitit.