Eestinmalmintie Oravarinteen kohdalla

Eestinkallion asemakaava-alueella on osoitettu vähäisiä muutoksia Eestinmalmitien katusuunnitelmiin. Muutokset koskevat ajoradan kavennuksien osoittamista Eestinmalmintielle plv 2800-3100.

Suunnitelman tarkoituksena on hidastaa ajoneuvojen nopeuksia ja rauhoittaa viereisiin kiinteistöihin tärinäongelmia aiheuttavaa liikennettä.

Suunnitelmassa käytöstä poistuneet linja-autopysäkit puretaan ja rakennetaan erotuskaistaksi sekä reuna-alueeksi jotka erotetaan ajoradasta reunakivellä. Lisäksi molemmin puolin Oravarinteen risteystä rakennetaan Espoon kaupungin tyyppikuvien mukaiset kavennukset. Eestinmalmintielle asennetaan raunakivi Oravarinteen risteyksen koillispuoleisen kavennuksen ja Finnoontien väliselle osuudelle. Hulevedet lasketaan kaivojen kautta nykyisiin ojiin.

Muutokset tapahtuvat Espoon kaupungin omistamalla katualueella.