Terijoentie

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt katusuunnitelman laatimisen Terijoentiestä. Kadun saneerauksen yhteydessä suunnitellaan kadulle jalkakäytävä ja kääntöpaikka. Valaistus ja kadun kunnallistekniikka uusitaan. Kadun nykyiset sivuojat poistetaan ja katu suunnitellaan kuivatettavaksi hulevesiviemärillä. Kiinteistöjen, jotka ovat johtaneet salaoja- ja sadevetensä poistuviin avo-ojiin, tulee nyt liittyä HSY:n hulevesiverkostoon.

Asukastilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä Ota kantaa-palvelussa 30.11. alkaen, jossa luonnosta voi kommentoida 9.12.2020 asti.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2021. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.