Merituulentien jalankulku- ja pyörätie välillä Pohjantie - Koivu-Mankkaan tie

Merituulentien jalankulku- ja pyörätie välillä Pohjantie - Koivu-Mankkaan tie katusuunnitelmaluonnosta esitellään keskiviikkona 18.9.2019 klo 16.00-17.00 Kauppamiehentie 6 (3. krs), 02100 ESPOO.

Katusuunnitelma käsittää Merituulentien eteläpuolen jalankulku- ja pyörätien suunnittelun. Koivu-Mankkaan tie – Hakamäentie väli mukailee pitkälti nykyistä linjausta ja Hakamäentie - Pohjantie väli sisältää uusia ja nykyisiä osuuksia ml. uusittava Tykkitien alikulku. Jalankulku- ja pyörätie on osa Espoon pyöräilyn seutureittiverkostoa ja Tapiolan keskustan eteläistä ohittavaa reittiä. Jalankulku ja pyöräliikenne erotellaan toisistaan.

Asukkaat voivat tutustua suunnitelmaluonnokseen ja keskustella yksityiskohdista suunnittelijan kanssa esittelytilaisuudessa tai ottamalla yhteyttä suunnittelijaan.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2019 aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Kohdekartta Merituulentielle