Lahdenpohjanraitio, Koiratorpanniitty, Sakkolantie, Muolaanpuisto, Turvesuontie, Vuokselanpuisto, Räisälänpuisto, Kurkijoentie, Tiurinpolku, Elfvikinkuja, Tarvaspääntie, Räisäläntie, Lahdenpohja, Laajalahdenpolku

Seuraavat katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävinä 20.5. – 4.6.2019 teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa, Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi, puh. 09 8162 5000 sen aukioloaikoina.
Suunnitelmat ovat tutustuttavissa kohdassa Aineistot (20.5.2019 lähtien). Katusuunnitelmien lisäksi esillä ovat myös siltasuunnitelmat ja katusuunnitelmaselostukset.

Asemakaava/kadun nimi                                                        Suunn. No

Laajalahti pohjoinen, Lahdenpohja, 10. ja 17. kaupunginosa

Lahdenpohjanraitio plv 0-625, Koiratorpanniitty                     7220/0006

Lahdenpohjanraitio plv 625-1280, Koiratorppa                      7220/0007

Lahdenpohjanraitio plv 1280-1900, Räisälänsilta                  7220/0008

Kurkijoentie                                                                            7220/0009

Kurkijoenpuisto                                                                      7220/0010

Sakkolantie plv 0-300 ja Muolaanpuisto                                7364/001

Sakkolantie plv 300-536                                                        7364/002

Turvesuontie plv 76-320, Vuokselanpuisto, Räisälänpuisto  7364/003

Kurkijoentie, Tiurinpolku, Elfvikinkuja, Tarvaspääntie,

Räisäläntie, Räisälänpuisto                                                   7364/004

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella:

PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI, (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3 krs. Kauppakeskus Entresse) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös asiointipisteisiin.

Nähtävillä olevat katusuunnitelmaehdotukset on laadittu Raide-Jokerin ja Kehä I Laajalahden kohdan toteuttamista varten. Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset perustuvat vuonna 2016 hyväksyttyyn Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan ja lainvoimaiseen tiesuunnitelmaan ’Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (Vt 1)’. Suunnitelmaluonnoksissa esitetään Raide-Jokerin linjaus sekä siitä aiheutuvat muutokset nykyisiin liikennejärjestelyihin.

Lahdenpohjanraition, Koiratorpanniityn, Sakkolantien, Muolaanpuiston, Turvesuontien, Vuokselanpuiston, Räisälänpuiston, Kurkijoentien, Tiurinpolun, Elfvikinkujan, Tarvaspääntien, Räisäläntien, Lahdenpohjan ja Laajalahdenpolun katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa 8.5.2019 klo 17.00-18.30 paikassa Urban Mill, Scene, Betonimiehenkuja 3E, 02150 Espoo.

Lahdenpohjan, Laajalahdenpolun puistosuunnitelmaa 7364/200 ei aseteta nähtäville vaan luonnosta on mahdollista kommentoida 22.5.2019 saakka. www.espoo.fi/puistosuunnitelmat

Kartta Lahdenpohjanraitiolle, Koiratorpanniitylle, Sakkolantielle, Muolaanpuistoon, Turvesuontielle, Vuokselanpuistoon, Räisälänpuistoon, Kurkijoentielle, Tiurinpolulle, Elfvikinkujalle, Tarvaspääntielle, Räisäläntielle, Lahdenpohjaan, Laajalahdenpolulle