Kurkijoentie, Kurkijoenpuisto, Impilahdensilta

Kurkijoentien, Kurkijoenpuiston ja Impilahdensillan katusuunnitelmaluonnosta esiteltiin keskiviikkona 27.2.2019 klo 17.00-18.30 Laajalahden koulun ruokala, Elisenvaarankuja 9, Laajalahti.

Esiteltävät katusuunnitelmaluonnokset on laadittu Raide-Jokerin toteuttamista varten, ja ne perustuvat vuonna 2016 hyväksyttyyn Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan. Suunnitelmaluonnoksissa esitetään Raide-Jokerin linjaus sekä siitä aiheutuvat muutokset nykyisiin liikennejärjestelyihin.

Esittelytilaisuudessa kerrottiin lyhyesti Raide-Jokeri-projektista, jonka jälkeen esiteltiin katusuunnitelmien luonnokset. Tämän jälkeen asukkailla oli mahdollisuus kommentoida suunnitteluratkaisuja ja esittää omia näkemyksiään suunnitelmaluonnoksista. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua myös kohdassa Aineisto.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2019 aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Kohdekartta Kurkijoentielle, Kurkijoenpuistoon ja Impilahdensillalle