Tuuliniitty

Hankkeen perustiedot

Etelätuulentien lännenpuolista ajorataa muutetaan hieman, vahvistetaan ja lännen puoleinen jalankulkutie kunnostetaan Itätuulentien ja Revontulentien välillä. Itätuulentien risteysaluetta parannetaan mm kääntymiskaistaa jatkamalla  

Urakassa rakennetaan uusi katu nimeltään Tuuliniitty sekä kevyen liikenteen väylä Tuuliniitynpolku. Tuuliniitty asfaltoidaan. Reunakivet, kiveysalueet sekä viheralueet rakennetaan talojen valmistuttua.

Tuuliniitynpolun lännenpuoleiseen päähän rakennetaan puupintainen näköalalaituri.

Tuuliniitty ja Tuuliniitynpolku on liikennöitävässä kunnossa huhtikuun puolessa välissä 2018. Koko urakka on valmis lokakuun loppupuolella 2018.

Ajankohtaista

Tuuliniityn katualueella kulkeva kevyen liikenteenväylä siirretään Tapiolan maanalaisen pysäköinnin ajoluiskan viereen työmaan ajaksi. Tuuliniityssä on käynnissä stabilointi- ja vesihuoltotyöt.

Etelätuulentiellä on yksi ajokaista käytössä 3.1.2018 alkaen. Yhden ajokaistan aikajänne on n. 2-3 viikkoa. Myös urakka-alueella sijaitseva Etelätuulentien pohjoisempi linja-autopysäkki on purettu ja matkustajat käyttävät eteläistä pysäkkiä. Pysyvä linja-autopysäkki valmistuu toukokuun alkupuolella näiden pysäkkien väliin.

Katusuunnittelun sivu