Tapionraitti, Tornitason ja Pohjantien sekä Menninkäisentien ja Kimmeltien välillä

Hankkeen perustiedot

Tapionraitin rakennekerroksia ja kunnallistekniikkaa uusitaan Pohjantien länsipuolella Pohjantien ja Tornitason välillä ja itäosastaan Menninkäisentien ja Kimmeltien välillä.

Urakassa saneerataan vesijohtoa ja jätevesiviemäriä n. 50 metrin matkalta Pohjantieltä länteen. Hulevesiviemäröintiä rakennetaan hieman pidempi osuus. Sekä itä- että länsiosassa Tapionraittia puretaan kaukolämpöputkea n .200 m pituudelta. Korvaava kaukolämpöputki rakennetaan Fortumin suunnitelmien perusteella. Katuvalaistus uusitaan ja tilalle asennetaan Lunova-valaisinpylväät, joihin tulee, led-valaimet yöhimmennyksellä. Urakkaan sisältyy myös louhintaa.

Saneerauksessa on painotettu raitin luontevaa liittymissä ympäristöönsä. Vanhojen mäntyjen sekä liito-oravayhteyksien säilyttämiseen pyritään suojaamalla puita rakentamisen aikana. Jos liito-oraville tärkeitä reittipuita joudutaan poistamaan, niin tilalle istutetaan uusi. Jos vanhojen puiden juuristoalueella joudutaan kaivamaan esim. putkiasennusten vuoksi, se tehdään ilmalapiointi -menetelmällä juuristovahinkojen minimoimiseksi. Ilmalapiointimenetelmässä maa ensin löyhennetään poistettavalta alueelta metallisen paineilmasondin avulla, jonka jälkeen löyhä maa-aines imetään pois juurten välistä. Tapionraitin ja Neulaspolun risteyksen eteläpuolella, avokallion päällä sijaitseva graniittiveistos "Ilves ja pentu" suojataan rakentamisen ajaksi.

Tapionraitin länsiosassa Tornitason päässä olevat raitin portaat ja kaide uusitaan. Raitti on Tornitason päässä asfaltoitu ja Pohjantien päästä laatoitettu. Tapionraitin itäosassa, Menninkäisen- ja Kimmeltien välillä polkupyöräilijöille tarkoitettu raitin eteläpuoleinen kaista on asfaltoitu ja kävelijöiden puoli on laatoitettu. Laattoina käytetään Tapiolalle tyypillisiä, suuria, harmaita betonilaattoja kooltaan 700x700x100 mm. Kimmeltien päässä oleva tukimuuri uusitaan. Raitin molemmin puolin istutetaan puita, pensaita, perennoja ja sipulikukkia. Tonttien puolella ulottava rakentaminen toteutetaan asunto-osakeyhtiöiden kanssa sovitun mukaisesti. Raitin varrelle asennetaan 6 kpl Tapiola-penkkejä sekä muutamia City roska-astioita.

Tapionraitin urakan itä- ja länsiosan sijaintikartta

Ajankohtaista

Rakentamisen aikana kevyt liikenne siirtyy korvaaville reiteille.  Liitteinä liikennejärjestelysuunnitelmat.

Pintamateriaalin ja kasvillisuuden raivausta seuraaviin työvaiheisiin kuuluu mm. Menninkäisentien ja Kimmeltien välillä kaukolämpökanaalitöiden aloitus sekä vesijohtojen esille kaivaminen.