Sateenkaari ja Otsolahden matonpesupaikka

Hankkeen perustiedot

Rakennushankkeessa rakennetaan Sateenkaari -katu. Urakka-alueeseen kuuluu myös Tapiolantie ja Sateentien sekä kevyen liikenteen väylien liittymät kunnallistekniikan liittymisen vaatimassa laajuudessa. Samalla toteutetaan myös Otsolahden matonpesupaikka.

Sateenkaaren rakennekerrokset uusitaan. Rakennetaan hulevesiviemäröinti, joka johtaa pintavedet Sateenkaaren eteläpuolelle rakennettavan hulevesialtaan kautta mereen. Suojeltu tervaleppäalue jää ennalleen. Vesijohto ja jätevesiviemäri rakennetaan matonpesupaikalle. Sähkö- ja telekaapelit siirretään osittain uusiin suojaputkiin. Katuvalaistus uusitaan.

Sateenkaaren eteläreunaan rakennetaan kevyen liikenteen väylä sekä kadun alku- ja loppupäähän korotetut suojatiet. Katualue asfaltoidaan, asennetaan reunatuet luonnonkivestä ja viimeistellään piennaralueet nurmetuksin sekä muutamalla istutusalueella.

Matonpesupaikka rakennetaan osoitteeseen Sateenkaari 9. Pesupaikalle asennetaan neljä isoa ja neljä pientä allasta. Kuivatustelineitä tulee kaikkiaan n. 77 metrin pituudelta.

.

Sateenkaari ja Otsolahden matonpesupaikka sijainti

Ajankohtaista

Rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2019. Ensimmäisiin työvaiheisiin kuuluu hulevesialtaan rakentaminen ja Sateenkaaren venesataman puoleisen pään rakentaminen.