Riihitontuntien, Kotitontuntien ja Vuoritontuntien sekä Tonttumaanpuiston rakentaminen

Hankkeen perustiedot

Urakassa rakennetaan uudelleen Riihitontuntien länsiosa, Kotitontuntie eteläosa ja Vuoritontuntie Riihitontuntien ja Vuoritontunpuiston välisellä alueella sekä risteäviä katuja kunnallistekniikan liittämiseksi tarvittavilta osuuksilta. Urakassa rakennetaan vesijohtoa, hulevesiviemäröintiä ja jätevesiviemäröintiä sekä kaukolämpö-, kaukojäähdytysjohtojen, sähkö-, telekaapelien suojaputkituksia. Katujen valaistus uusitaan ja niiden varrelle rakennetaan pysäköintitaskuja. Kadut viimeistellään valmiiksi talojen valmistuttua.

Nässelkärrinojaan rakennetaan kolme kivikynnystä pyöreistä luonnonkivistä. Niiden eteen veden virtaussuuntaan nähden kaivetaan lietekuopat. Kivikynnykset hidastavat veden virtausta, jolloin veden mukana virtaava kiintoaines ehtii laskeutua lietekuopan pohjalle. Kivipatojen reunoja matalampi keskiosa ohjaa veden ojan keskelle. Puistoon rakennetaan koira-aitaukset pienille ja isoille koirille. Pienten koirien aitaus nurmetetaan ja isojen koirien puolelle asennetaan Tassunalustaseos, joka koostuu 60 % luonnonsorasta (Ø3-8 mm) ja 40 % puun kuoresta. Koira-aitaukset ja puiston läpi kulkeva Tonttumaanpolku valaistaan.

Riihitontun-, Kotitontun- ja Vuoritontuntie sekä Tonttumaanpuisto, sijaintikartta

Ajankohtaista

Maapohjan vahvistamistoimenpiteistä paaluttaminen aiheuttaa melua ympäristössä. Loppukesällä on käynnissä stabilonti ja pontitustyöt, asfaltinpoisto sekä louhinta Vuoritontuntiellä  ja Kotitontuntiellä.

Alueella on mittavia liikennejärjestelymuutoksia. Koululla on uusi saattoalue. Riihitontuntie on suljettu ajoneuvoliikenteeltä välillä Olarinluoma–Vuoritontuntie ja kevyeltä liikenteeltä välillä Olarinluoma–Kotitontuntie.  Ajo Vuoritontuntielle ja kiinteistöille tapahtuu Kotitontuntien kautta.