Merituulentie ja Tonttumuorin alueen kadut

Hankkeen perustiedot

Merituulentien pohjoispuolella, välille Haukilahdenkatu ja Kotitontuntie, rakennetaan kevyen liikenteen kulkuväylä lähemmäksi ajorataa sekä perusparannetaan viheralue ajoradan ja jalkakäytävän välissä. Kevyen liikenteen väylä viherkaistoineen rakennetaan yhdenmukaisen näköiseksi Niittyportin risteykseen saakka.

Kotitontuntien risteyksen itäpuolelle, ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliselle viherkaistalle rakennetaan pintavesille Merituulentien molemmin puolin kaksi biopidätysallasta ja pohjoispuolelle lisäksi Kotitonpuiston kohdalle viivytysallas pintavesien johdattamiseksi salaojaputkiin ja kaivoihin. Imeytysalueille kylvetään nurmikko ja istutetaan pensaita ja perennoja.

Merituulentien pohjoispuolella tehdään kaukolämpö- ja kylmäjäähdytystöitä ja mm. katuvalaistusta uusitaan.

Merituulentieltä rakennetaan liittymä Nuttukujalle. Nuttukujan valmistuttua myös liittymä otetaan käyttöön. Merituulentieltä, Niittyportin kohdalla, Nuttukujalle kääntyville rakennetaan uusi kaista. Katuviheralueet viimeistellään nurmikoin ja istutusaluein.

Merituulentien osuus urakasta valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä

Riihitontuntielle (välillä Kotitontuntie ja Haltijatontuntie), Tonttumuorinkujalle, Tonttipolulle, Kotitontunpuiston alueelle sekä Kotitontunkuja ja -puiston välisen korttelin rasitealueelle rakennetaan vesihuoltolinjaa. Katuvalaistusta uusitaan. Reuna-alueet viimeistellään nurmetuksin. Tonttumuorin alueella rakentaminen alkaa myöhemmin syksyllä.

Ajankohtaista

Merituulentien kevyen liikenteen väylä on rakenteilla. Myös kaukolämpöputken maatöitä tehdään Merituulentiellä.