Klovinportti ja Klovinmäki

Hankkeen perustiedot

Urakassa sorapintaisten katujen, Klovinportti ja Klovinmäki, rakennekerrokset uusitaan. Samassa yhteydessä toteutetaan sähkö-, tele- ja tiedonsiirtokaapeleiden sekä kaukolämmön rakentamista. Hulevesiviemäröintiä parannetaan pintavesien ohjaamiseksi kaduilta ja katujen varrella olevilta kiinteistöiltä.

Katuvalaistus uusitaan. Kadut asfaltoidaan ja piennaralueet nurmetetaan.

Lisätietoja Katusuunnittelun sivu

Klovinportti ja -mäki sijainti muok., Klovinportti ja -mäki sijainti muok.

Ajankohtaista

19.11. alkavalla viikolla alkaa puiden kaato ja seuraavalla viikolla kaivuutyöt.