Kiiskitie ja Ukkohauentien pohjoisosa

Hankkeen perustiedot

Urakassa Kiiskitienajoradan leveys kapenee 5,00 metriin ja pohjoisreunan jalkakäytävä levenee kolme metriseksi sekä muuttuu yhdistetyksi jalankulku- ja pyörätieksi. Kadun eteläreunan jalkakäytävä jää jalankululle. Kadun eteläreunaan rakennetaan yhteensä 13 pysäköintitaskua ja pohjoispuolelle 5 auton paikoitusalue Haukilahdenkadun risteyksen jälkeen.

Ukkohauentielle Vonkalepolun liittymästä pohjoiseen, kadun itäreunaan rakennetaan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Ukkohauentie pohjoisreunassa oleva pysäköintialue rakennetaan yhteensä 11 autolle ja erotetaan ajoradasta erotuskaistalla.

Kadun rakennekerrokset uusitaan nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi. Urakkaan sisältyy hulevesilinjaston rakentamista ja  sähkö-, tele- ja tiedonsiirtokaapeleiden suojaputkistojen rakentamista. Katuvalaistus uusitaan. Reuna-alueet viimeistellään nurmikolla, puuistutuksilla ja kiveyksillä. Kiiskitien ja Kiiskenevän risteykseen istutetaan pensasalue teresanruusuista. Kiiskitien ja Ukkohauentien risteyksen kainalossa oleva metsikkö kaadetaan pääosin, alue muotoillaan ja maisemoidaan uusilla puilla.Lisätietoja katusuunnitelmat- sivustolta.

Kiiskitie ja Ukkohauentie sijainti

Ajankohtaista

Kiiskitien ajoneuvoliikenne on katkaistu, mutta jalankulkijat ja hälytysajoneuvot pääsevät läpi. Käynnissä on maankaivuu, louhintatyöt ja puunkaato. Asuntojen paikoitusalueille pääsee ajamaan Ukkohauentien kautta. Kiiskenevään ajo ohjataan kiertotien kautta. Ukkohauentiellä pidetään 1 ajokaista auki. Suunnitelmien mukaan urakassa on pienimäärä louhintaa, josta aiheutuu meluhaittaa. Urakan aikana on poikkeavat liikennejärjestelyt voimassa, ks. kuva alla.

Kiiskitie ja Ukkohauentie liikennejärjestelysuunnitelma