Jousenpuistonaukion, Jousimiehenreitin ja Jousenpuistonkadun pohjoisreunan päällysrakenteet

Hankkeen perustiedot

Jousenpuistonkatu, Jousenpuistonaukion eteläpuolella, ja Urheilupuiston metroaseman itäpuolella oleva Jousenpuistonaukio ovat uudisrakennuskohteita, jotka on edellisessä urakassa rakennettu murskepintaisiksi. Jousimiehenreitti on jalankulku- ja pyörätie aukion pohjoisosassa

Urakassa asennetaan betoni- ja luonnonkivialueet, asfaltoidaan kevyen liikenteen reitit ja rakennetaan istutusalueet Juosimiehenreitille, Jousenpuistonaukiolle ja Jousenpuistonkadulle.

Jousenpuistonaukiolle rakennetaan istuinryhmä istutusryhmän ympärille. Polkupyörätelineet sijoitetaan sekä Jousenpuistonaukiolle että Jousimiehenreitille, jossa osa telineistä on katoksen alla.

Alueelle istutetaan mm. tervaleppää, taalainkoivuja sekä kelta-, ruso-  ja lamovuohenkuusamapensaita.

Jousenpuistonaukion, Jousenpuistonkadun pohjoisreunan sekä Jousimiehenkadun sijaintikartta

Ajankohtaista

Työt ovat alkaneet 13.5. Jousenpuistonkadulla ja Jousenpuistonaukiolla kiveystöillä sekä istutusalueiden perustamisella.ja pyöräkatosten perustamisella. Koivu-Mankkaan tien varrella korttelin 12222 edessä  on kapea kiveyskaista työn alla.