Hulevesien biohiilisuodatatusjärjestelmän rakentaminen

Hankkeen perustiedot

Otsolahdenniityn poikki menee mereen laskeva hulevesiviemäri, joka kerää pintavesiä laajalta alueelta. Pintavesien puhdistamiseksi ennen niiden laskemista mereen rakennetaan hulevesien biohiilisuodatatusjärjestelmä. Otsolahdennniityn hulevesiviemärin pohjoispäähän asennetaan virtauksensäätökaivo, jonka pohjalla on 2mm paksuinen, n. 15 cm korkea ruostumaton teräslevy, joka ohjaa huleveden uutta hulevesiviemäriputkea pitkin hiekanerotuskaivoon. Jos huleveden määrä ylittää biohiilisuodatinjärjestelmän maksimikapasiteetin, pääsee tulvavesi virtauksensäätökaivon pohjalla olevan teräslevyn ylitse suoraan mereen johtavaan hulevesiviemäriin.

Hiekanerotuskaivo ankkuroidaan kiinni betonilaattaan, jotta mahdollinen tulvavesi ei nostaisi kaivoa maan pintaan. Kaivo asennetaan vaaka-asentoon ja on n. 2 m. korkea ja 8 metriä pitkä. Huleveden virtaus hidastuu kaivon rakenteissa, jolloin vedessä oleva kiintoaines valuu kaivon pohjalle.

Esimerkkikuva hiekan- ja lietteenerotuskaivosta

havainnekuva hiekan- ja lietteenerotuskaivosta

Hiekanerotuskaivosta vesi virtaa biosuodattavaan viivytysrakenteeseen ja jakautuu n. 100 m2 alalle hulevesikasetteihin valuen sen alla oleviin suodatinhiekasta, suodatinkankaasta ja biohiilestä rakennettuihin suodatuskerroksiin. Nämä kerrokset suodattavat pintaveteen sitoutunutta fosforia ja jossain määrin muitakin aineita.

havainnekuva hulevesikennostosta

Havainnekuva hulevesikennostosta

Rakenteen läpi kulkenut vesi jatkaa matkaansa putkeen, joka yhdistyy Otsolahdenniityn läpi,biohiilisuodatusjärjestelmän ohitse, kulkevaan hulevesiviemäriin. Ennen ja jälkeen biohiilisuodatinjärjestemää on näytteenottokaivot, jolloin saadaan seurattua järjestelmän puhdistustehoa hulevesiin. 

Maan päälle rakenteesta näkyy ainoastaan tarkastus- ja huoltokaivojen kannet, muuten rakennelma jää nurmikon alle. Otsolahdennitylle nyt rakenteilla oleva biohiilisuodatusjärjestelmä on osa valtakunnallista hanketta

Hulevesien biohiilisuodatatusjärjestelmä, sijainti

Ajankohtaista

Rakentaminen on aloitettu lokakuun loppupuolella. Järjestelmä pyritään asentamaan marraskuun aikana. Kaivetut nurmialueet entisöidään kevään 2019 aikana.