Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja, Suopuronpolku

Hankkeen kuvaus

Tonttikatujen Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja ja Suopuronpolku urakassa uusitaan katujen rakennekerrokset vastaamaan nykyisiä katujen rakennekerrosten vaatimuksia. Vesijohdot ja jätevesiviemärit uusitaan pilaristabiloitavilta katuosuuksilta. Pintavedet ohjataan rakennettavaan hulevesiviemäristöön. Kaduille asennetaan operaattoreiden kaapeleille suojaputkia. Ilmassa olevat sähkö- ja telekaapelit siirretään maakaapeleiksi. Suopuronniityn pohjoispäässä oleva jätevesipumppaamo uusitaan. Jätevesipumppaamon pohjoispuolelle rakennetaan hulevesipumppaamo.

Suopuronniityn idänpuoleiselle sivulle tulee jalkakäytävä. Suopuronrinteen pohjoispäähän rakennetaan tukimuuri tukemaan kadun rakenteita. Ajoradat ja kevyen liikenteen kulkureitit asfaltoidaan ja asennetaan betoniset reunatuet. Pientareet nurmetetaan.

Suopuronnniityllä ja -kujalla tehtävä pilaristabilointi ja Suopuronrinteen louhinnat tukimuurin perustusten rakentamisen takia aiheuttavat melua ja tärinää. Asukkaita tiedotetaan erikseen rakentamisesta.

Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja, Suopuronpolku sijaintikartta

Ajankohtaista

Erillisessä urakassa tehty pumppaamojen asennus on valmis. Viimeistelyt ja muutostyöt käynnissä.

Lisätietoja: Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja, Suopuronpolku