Gobbackantie

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa rakennetaan n. 2,2 km osuus Gobbackantietä. Rakennettava osuus alkaa Koskelontien risteyksestä ja päättyy n. 700 m ennen Perusmäen puistotietä. Kyseessä on pääosin rakentamattoman kadun rakentaminen. Risteäviä katuja rakennetaan rakenteiden liittämisen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi rakennetaan kolme hulevesipainannetta ja rumpusilta Lambertsbäckenin uomalle.

Maapohjaa vahvistetaan stabiloimalla ja paaluttamalla. Kunnallistekniikan ja kadun rakentamiseksi kalliota louhitaan n. 1500 m3. Urakassa rakennetaan hulevesiviemäri, vesijohto ja jätevesiviemäri. Osa jätevesiviemäreistä on rakennettava paineviemäreinä. Lisäksi rakennetaan paalulaatalle perustettava jätevesipumppaamo, jonka kautta korotetaan jätevesiviemärin korkeutta useita metrejä.

Eteläisin kolmesta hulevesipainanteesta sijaitsee Gobbackantien länsipuolella, jätevesipumppaamon läheisyydessä. Toinen hulevesipainenne rakennetaan samoille tienoille Cobbackantie itäpuolelle Lambertinniitylle. Kolmas painanne sijaitsee urakka-alueen pohjoisrajan tuntumassa. Veden virtausta hidastetaan mm. pohjapadoilla, saarekkeilla ja painanteiden sekä saarekkeiden luiskiin asennettavilla kivillä. Painanteisiin vesi kertyy mm. Gobbackantien kuivatusvesistä, avo-ojista tai valumavesistä. Vetensä ne purkavat avo-ojiin.

Sähkö- tiedonsiirto- ja telekaapeleille rakennetaan suojaputkitukset. Suojaputkia kaapeleille asennetaan kaikkiaan n. 8460 metriä.

Gobbackantien toiselle rakennetaan jalankulku- ja pyörätie. Ajokaistojen väliin rakennetaan välikaista. Molemmin puolin tietä rakennetaan neljä bussin odotustilaa pysäkkeineen. Kaksi pysäköintipaikkaa rakennetaan urakka-alueen pohjoispäähän. Linja-autopysäkkien odotustilaan sekä kadun varren pysäköintipaikoille asennetaan betonikiveys. Noppakiviä asennetaan tien välikaistoille, keskisaarekkeisiin ja suojateiden varoitusraidoiksi. Kahteen yliajettavaan keskisaarekkeeseen Gobbackantien eteläpäässä asennetaan nupukiviä. Ajorata ja kevyen liikenteen väylä asfaltoidaan ja asennetaan reunatuet.

Pientareet nurmetetaan, katuviheralueille istutetaan joitain pihlajia  ja pensasryhmiä. Hulevesipainanteiden luiskiin asennetaan 100 % biohajoavat siemeneroosiosuojamatot sekä istutetaan mm. tervaleppiä ja hieskoivuja.

Lisätietoja Katusuunnitelmat >Pohjois-Espoo >Gobbackantie sivulta

Gobbackantie sijaintikartta

Ajankohtaista

Vesihuoltolinjojen rakentaminen on käynnissä. Juvankartanontiellä on liikennejärjestelyitä.