Alaniementie, Alaniemenkuja ja Alaniemenpolku

Hankkeen kuvaus

Urakassa rakennetaan Alaniementielle, -kujalle ja -polulle sekä kevyen liikenteen väylälle Alaniemenaskeleelle, Alaniementien ja Vihdintien välissä, hulevesiviemäröinti. Hulevesiviemäreiden vedet purkavat Vihdintien varren avo-ojaan sekä Alaniementien itäpäässä ja Alaniemenkujan länsipäässä puistoalueille.

Alaniementielle rakennetaan uusi runkovesijohto, joka lähtee Alaniementien itäpäästä kulkien Alaniementien ja Alaniemenaskeleen suuntaisesti Vihdintielle ja jatkuen Vihdintiellä n. 100 m pituudelta länteen päin. Samalla katujen rakennekerrokset uusitaan nykyisten vaatimusten mukaisiksi.

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie rakennetaan Alaniementien itäpuolelle välillä Alaniemenaskel ja Alaniemenkuja. Alaniemenkujalla ja Alaniementien itäosassa, jalankulku- ja pyörätie kulkee katujen eteläpuolella ja jatkuu kummassakin päässä puistoraiteille.

Katuvalaistus uusitaan. Led valaisimiin asennetaan ohjelmoitava yöhimmennys. Kaduille asennetaan graniittiset reunatuet ja katujen luiskat nurmetetaan tai verhoillaan alueelta kuoritulla pintamaalla, johon kehittyy ajan myötä maan siemenpankin mukainen kasvusto.

Lisätietoja Katusuunnitelmat nettisivulta Alaniementie, Alaniemenaskel, Alaniemenkuja, Alaniemenpolku

Alaniementie, -kuja ja -polku sijaintikartta

Ajankohtaista

Vesihuoltotyöt ja louhinnat ovat käynnissä. Alaniementie ja -kuja ovat graniittisia reunakiviä ja pinta-asfalttia vaille valmis.