Kallvikin kadut

Hankkeen kuvaus

Katualueet:

Rakennushankkeeseen sisältyy pääkadut, Kurtinniityntie ja Salakuljettajantie, sekä niiden molemmin puolin sijaitsevat uudet tonttikadut Kurtinniityntien ja Kurtinmäentaival -kadun risteyksestä Salakuljettajantien ja Kätköpaikantien risteyksen tienoille asti. Uusia tonttikatuja ei pääsääntöisesti viimeistellä, vaan ajoradat päällystetään yhdellä asfalttikerroksella ja jalkakäytävät sekä pyörätiet rakennetaan murskepintaisiksi. Kadut viimeistellään valmiiksi ja viheralueet rakennetaan talojen valmistuttua.

Kurtinniityntie, Salakuljettajantie, Kallionalustantie, Erikstorp ja Mustanlahdentie rakennetaan valmiiksi, Mustanlahdentien eteläpuolista jalkakäytävää lukuun ottamatta. Kurtinnityntien linjaus muuttuu asemakaavan mukaiseksi. Vanhaa katuosuutta hyödynnetään osaksi kevyen liikenteen reitteinä. Salakuljettajantien rakennettava osuus on kokonaan uutta katualuetta. Mustanlahdentie rakennetaan asemakaavan mukaiseksi nykyiselle sijainnilleen.

Hanke käsittää myös puistokäytävien rakentamisen Aarrepuiston, Kallionalustanpellon, Kallvikinniityn, Kapsäkinmäen, Lambronbäckenin, Nystaninrinteen, Paul Chmelewskin polun, Ranapuiston ja Rosmoängenin sekä Saarenpellon puistoissa.

Kurtinniityntie, Mustanlahdentie, Salakuljettajantie

Kurtinniityntien, Kallionalustantien ja Alustalaisentien risteykseen rakennetaan liikenneympyrä. Liikenneympyrän itäpuolelle rakennetaan seuraavat uudet kadut: Palkollisentie, Alustalaisentie, Alustalaisenpolku sekä 20 auton paikoitusalue n. 60 metriä liikenneympyrästä itään.

Liikenneympyrästä länteen rakennetaan Kallionalustantie yhdistettyine jalkakäytävineen ja pyöräteineen. Kallionalustantien länsipäästä kääntyy pohjoiseen Erikstorp, jolta on kevyen liikenteen yhteys Kurtinniityntielle.

Liikenneympyrästä n. 300 metriä etelään on uuden rakennettavan kadun, Rengasuunintien risteys, josta on yhteys Ranakujalle ja -tielle. Ranatieltä on yhteys Mustalahdentien kautta Kurtinniityntielle. Mustalahdentien poikkikatu etelän suuntaan on Kallvikinrinne, jonka sivukatu on Kallvikinkukkula. Molemmat ovat päättyviä katuja.

Kurtinniityntien ja Mustalahdentien risteyksestä alkaa Salakuljettajantien uusi, tässä urakassa rakennettava osuus. Salakuljettajantieltä lounaaseen on rakennettavat tonttikadut Kallvikinkartano ja sen sivukatu Kallvikinkuja, jonka risteystä vastapäätä rakennetaan paikoitusalue. Salakuljettajantien ja Kallvikinkartanon risteyksestä erkanee koillisen suuntaan Kanisteritie, Kanisterikuja ja Kapsäkinkuja.

Alueelle rakennetaan vesijohdot, jätevesiviemärit, hulevesiviemärit sekä sähkö, tele- ja tiedonsiirtokaapeleiden putkitukset. Kurtinnityntiellä, Mustanlahdentiellä, Ranatiellä ja Ranakulmassa rakennetaan hulevesi- ja jätevesiputket osittain paalulaatan päälle. Putkitusten ja katujen rakentamiseksi alueella joudutaan paalutustyön lisäksi tekemään pohjanvahvistustöitä ja louhintaa. Rakentamisen aikana alueella on kiertotiejärjestelyitä.

Kallvikin alueen uudet tonttikadut

Puistoalueet:

Kurtinniityntien pohjoispäästä Nystaninpolun risteyksestä rakennetaan uusi kevyen liikenteen reitti Nystaninrinteen puiston läpi Mäkituvankujalle. Puistokäytäviä rakennetaan myös Kurtinniityntien itäpuolelle Kallionalustanpellon, Ranapuiston ja Paul Chmelewskin polun puistoihin. Näistä puistoista on reittiyhteys Kurtinniityntien itäpuolen puistoreitteihin Saarenpellon, Kapsäkinmäen, Rosmoängenin ja Lambrobäckenin puistoissa sekä Salakuljettajantien pohjoispuolen Aarrekartanpuiston raittiin.

Puistoreitit rakennetaan valmiiksi ja ne ovat kivituhkapintaisia. Käytävän reunat viimeistellään kuorikatteella. Reitit valaistaan ja reittien varrelle asennetaan puistonpenkkejä ja roskakoreja. Urakassa rakennetaan myös useita siltoja Lambrobäckenin ojan ylitse. Puistoihin rakennetaan hulevesipainanteita pintavesien ja Lambrobäckenin virtaamien tasaamiseksi.

Kallvikin puistot

Urakan välitavoitteet:

Välitavoite 1: Elokuussa 2019 Kallvikinkukkulan ja Nystaninrinteen -katujen tulee olla valmiit. Lisäksi edellä mainittujen katujen operaattoriputkitukset ja vesihuolto tulee olla käyttöön otettavissa.

Välitavoite 2:Joulukuussa 2019 kadut Kallvikinkartano ja Kallvikinrinne tulee olla valmiit ja niiden varrella olevien tonttien vesihuolto käyttöönotettavissa.

Lisätietoja: Katusuunnitelmat-Kallvikin kadut sekä Kallvikin puistot

Ajankohtaista

Mustanlahdentiellä rakennetaan paalulaattaa, porapaalutusta, stabilointia sekä vesihuoltoa.

Alkavien porapaalutus/paalulaattatöiden vuoksi joudumme sulkemaan Mustanlahdentie ja Tulvatie risteyksen. Ajalla 3.8.-9.9.2020 on käytössä kiertotie, joka kulkee Kurtinmäentaival-Mulbynmäki-Mustanlahdentie -reittiä,( ks. liite).

Työmaa muistuttaa alueen nopeudesta, joka on koko alueella 30 km/h.

Kurtinniityntietä, Mustanlahdentietä, Salakuljettajantietä sekä risteäviä katuja ja polkuraitteja rakennetaan koko aika valmiimmaksi, kuvassa oikealla on Lambronpolun maaleikkaus, valaistus ja kerrosten teko Lambrobackenin vieressä. Vasemman puoleisessa kuvassa on Salakuljettajantien reunakiviä asennettuna.

kuvat Kreate/Jenna Karppanen

Kuvissa vasemmalla on Salakuljettajantien reunakivien asennus ja oikean puoleisessa kuvassa Lambronpolun rakennekerrosten sekä valaistuksen rakentaminen