Yläkartanontie ja Kaskilaaksontie

Hankkeen kuvaus

Yläkartanontien länsipää, alkaen n. 100 metriä itään Espoonlahdentien risteyksestä, sekä Kaskilaaksontie rakennetaan uudelleen. Katujen risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Linja-autopysäkit rakennetaan Kaskilaaksontien risteyksen länsipuolelle kahden linja-auton mittaisiksi. Yläkartanontien pohjoispuolelle rakennetaan n. 73 m pitkä, teräbetoninen tukimuuri katurakenteiden tueksi. Kaskilaaksontie itäreunalle rakennetaan kolme vinopaikoitusaluetta.

Uudet, rakennettavat hulevesiviemärilinjat parantavat katualueiden kuivatusta. Olemassa olevaa vesijohtolinjastoa saneerataan ja rakennetaan uutta vesijohtoa. Urakassa asennetaan myös suojaputkia sähkö-, tele ja tietoliikennekaapeleille sekä uusittaville kaukolämpöjohdoille. Urakkaan kuuluu myös risteävien ja liittyvien katujen ja raittien työt rakenteiden liittämisen edellyttämässä laajuudessa.

Nykyinen rumpusilta Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien risteyksen itäpuolella puretaan. Sen tilalle rakennetaan teräsbetoninen ulokelaattasilta, joka perustetaan porapaalujen varaan. Yläkartanontien eteläpuolelle rakennetaan sillalta portaat kevyen liikenteen alikululle.  Alikulun kautta kulkee kevyen liikenteen keskeinen väylä Yläkartanonreitti. Se yhdistää Yläkartanontien pohjoispuolen puiston Kartanonkulman ja eteläpuolen Kartanopuiston reitit. Puistoalueilla ovat myös Yläkartanonreitin, Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien väliset kevyen liikenteen yhdysreitit. Saneerattavat reitit noudattavat suunnilleen nykyistä linjausta. Puistoreiteistä osa asfaltoidaan ja osassa on kivituhkapinta. Soukan koulun oppilaiden kuvataiteen projektityö nimeltään Soukan ötökät asennetaan osaksi alikulun betonilaatoitusta. Taideaiheessa on eri kokoisia graafisesta betonista valmistettuja betonilaattoja, joihin kuviot on painettu.

Valaistus uusitaan. Ajoradat, kevyen liikenteen väylät asfaltoidaan ja asennetaan reunakivet. Linja-autopysäkeille, kiertoliittymään, suojateiden yhteyteen, Kaskilaaksontien vinopaikoitukseen asennetaan betoni- tai luonnon kiveyksiä.

Katuviheralueille ja puistoalueille kylvetään nurmikkoa tai erilaisia niittysiemenseoksia eroosiomattoihin sekä istutetaan lehti- ja havupuita sekä pensaita. Alikulun pohjoispuolen suuaukon läheisyyteen istutetaan säleikkövilliviiniä ja lännen piippuköynnöstä. Perennoita istutetaan 20 m2 alalle Kartanonkulman puistoon.

Lisätietoja kohteesta löytyy Katusuunnitelmat sivuston Yläkartanontie, Kaskilaaksontie, Yläkartanonreitti -nettisivulta.

 Yläkartanontie, Kaskilaaksontie sijaintikartta

Ajankohtaista

Louhinta ja paalutustyö aiheuttaa meteliä alueella. Vesijohto- ja jätevesiviemärilinjojen putkituksia asennetaan. Alueella myös louhitaan.

Rakentamisen aikana on poikkeavia liikennejärjestelyjä (liitteenä liikenteenohjausssuunnitelmat ja urakoitsijan tiedote):

  • Yläkartanontien länsipäässä on etelänpuoleinen kaista suljettu n. 200 metrin matkalta. Liikenne on ohjattu liikennemerkeillä. Liikennettä joudutaan pysäyttämään räjäytysten ajaksi turvallisuuden vuoksi.
  • Yläkartanontien ja Kartanonkulman välinen puistoalue tullaan sulkemaan rakennusalueeksi. Alikulun liikenne ohjataan uudelle reitille uuden alikulun rakentamisen ajaksi. Kevyt liikenne ohjataan kiertoreiteille.
  • Soukan metroasemaa lähinnä oleva pysäkki siirtyy n. 100m itään.
  • Yläkartanontielle tehdään väliaikaisia suojateitä helpottamaan kulkua.