Peijinkatu, Peijinkuja, Peijinkulma, Hannuksenpuisto

Hankkeen kuvaus

Peijinkatu, Peijinkuja ja Peijinkulma- katuaukio ovat uusia, tässä urakassa rakennettavia katuja. Hannuksenpuisto rakennetaan nykyisen Hannuksenpuisto -kadun jatkeeksi, jonka eteläpäähän rakennetaan kääntöpaikka. Kääntöpaikalta etelään Hannuksenpuisto jatkuu kevyen liikenteen väylänä nykyisen kävelypolun reittiä myötäillen päättyen Peijinkadulle. Urakassa puhdistetaan myös urakka-alueella esiintyviä pilaantuneita maita. Peijinkadun ja Kaitaantien itäisempään ajoliittymään rakennetaan liikennevalot.

Maapohjaa vahvistetaan stabiloimalla ja teräsbetonipaalujen varaan valettavilla paalulaatoilla. Pohjanvahvistustyöt ulottuvat myös tonteilla 31144 ja 31145. Urakkaan kuuluu kaukolämmön, sähkö-, tele- ja tiedonsiirtokaapeleiden suojaputkitusten sekä vesihuollon rakentamista. Peijinkadun ja -kujan risteyksen pohjoispuolelle rakennetaan hulevesipainannne. Painanteeseen johdetaan Hannuksenpuiston ja Hannuksenrinteen kuivatusvesiä. Veden mukana kulkeutuu mm. hienoainesta, joka jää painanteen pohjalle ja vähentää veden sameutumista. Hulevesipainanteesta vesi puretaan rummun kautta huleveden runkolinjaan.

Kadut asfaltoidaan ja valaistaan sekä asennetaan osa reunatuista. Urakka-alueen viherrakennustyöt tehdään tarkoituksen mukaisessa laajuudessa. Kadut viimeistellään valmiiksi talojen valmistuttua.

Lisätietoja alueen rakentamisesta löytyy Katusuunnitelmat - Espoonlahti sivustolta.

Peijinkatu, -kuja. -kulma, Hannuksenpuisto sijainti

Ajankohtaista

Hulevesi- ja vesijohtolinjan rakentaminen sekä kaapeliputkitusten asentaminen ovat käynnissä. Liikennemerkkien jalustoja ja Peijinkadun ja Hannuksenpuiston kaiteen asennus ovat lähiaikojen työvaiheita.