Lapiarinpolun ja Ridarinreitin rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Urakassa toteutetaan Meritien länsipuolella Vikängeninpolun, Syväsalmenpolun ja osa Lapiarinpolkua sekä Meritien itäpuolella vesihuoltolinjojen ja pyöräilyn laatureitin rakentaminen. Polut rakennetaan tässä urakassa kivituhkapintaisiksi. Djupsundsbäcken kaupunkipuron yli tehdään kaksi puista kevyen liikenteen siltaa ja puron varteen betoniset istuskeluportaat. Lapiarinpolulle rakennetaan vesihuoltoa. Finnoon keskuksen vesihuoltoa rakennetaan Blominmäen jätevedenpuhdistamon järjestelyjä varten sekä Länsimetron tarpeisiin. Hulevedelle rakennetaan ø 800 mm runkolinjaputki, joka johtaa Suomenlahdentieltä hulevesiä rakennettavaan hulevesialtaaseen. Hulevesialtaan rakenteet puhdistavat ja viivyttävät hulevesiä ennen niiden johtamista Djupsundsbäckeniin. Hankkeeseen kuuluu myös kaukolämmön rakentamista sekä sähkö-, tele- ja tiedosiirtokaapeleiden putkitusten asentamista.

Rakennettava kunnallistekniikka liitetään olemassa olevaan, joten työ ulottuu risteävien ja liittyvien katujen puolelle rakenteiden liittämisen edellyttämässä laajuudessa. Urakka sisältää maapohjan vahvistamista mm. stabiloimalla ja paalulaatoilla, tukimuurien rakentamista, pilaantuneiden maiden poistoa sekä louhintaa.

Vikängeninpolulle, Syvänsalmenpolulle ja Lapiarinpolulle rakennetaan katuvalaistus. Alueelle istutetaan kymmeniä lehti- ja havupuita sekä n. 750 pensasta mm. tuivioita, tyrniä, lamo- ja keltavuohenkuusamaa. Finnoon keskuksen alueelle tehdään liito-oravapuiden täydennysistutuksia.

Ajankohtaista

Ridarinreitillä ovat mm. paalutus, suojalaatoitus, sillan asennus sekä vesihuoltotyöt alkusyksyn työvaiheita.

Lapiarinpolku ja Ridarinreitti sijainti