Kivenlahden metrokeskuksen alueen kadut, Länsiväylän kiertotien rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Urakassa rakennetaan Länsiväylän kiertotie ramppeineen. Kiertotie alkaa n. 400 m ennen Kauklahdenväylän liittymää ja palaa takaisin Länsiväylälle ennen ko. liittymää. Rakentaminen on tarpeen, jotta loppuvuodesta 2020 alkavassa urakassa päästään rakentamaan mm. kaksi Länsiväylän alittavaa kulkuväylää Ruukinmäenportin risteyssilta ja Tschetschulininportin alikulkukäytävä.

Länsiväylän ja kiertotien väliin rakennetaan kevyen liikenteen reitti, joka yhtyy Kivenlahden puolella nykyiseen kevyen liikenteen reitistöön Marintorpanympyrässä. Kiertotielle rakennetaan väliaikainen teräsputkisilta Ruukinmestarintien kohdalle. Kevyt liikenne pääsee alittamaan kiertotien sillan alikulun kautta. Seuraavassa urakassa sillan kohdalle rakennetaan uusi, Länsiväylän alittava, Kiviruukinkatu.

Urakassa rakennetaan myös vesihuoltolinjoja sekä kaukolämpölinja. Kiertotie ja kevyen liikenteen reitit asfaltoidaan, valaistaan sekä asennetaan tie- ja suojakaiteet.

Ruukinmäessä sijaitsevaan koira-aitaukseen rakennetaan uusi huoltoreittiyhteys puiston koillisosaan. Etelän puoleista aitalinjaa siirretään työnaikaisen jalankulku- ja pyörätien vuoksi. Samalla uusitaan valaistus, poistetaan huonokuntoiset puut sekä raivataan pensaita ja vesakkoa. Muutokset koira-aitauksen osalta ovat pysyviä.

Länsiväylän kiertotie sijainti

Ajankohtaista

Kiertotie Hangon suuntaan on otettu käyttöön. Vesihuollon kaivannon pontitustyö on käynnissä.