Kaitaantien, Finnoonsillan ja Suomenlahdentien rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Urakassa rakennetaan Kaitaantien itäosan rakentamattomat osuudet. Finnoonsilta -katu ja Suomenlahdentie rakennetaan tässä vaiheessa huomioiden alueella tapahtuva kadunvarsien kortteleiden rakentaminen. Kadut rakennetaan valmiiksi talojen valmistuttua. Kevyelle liikenteelle rakennetaan reitti Hannuksenrinteeltä Kaitaantielle.

Metrokeskukseen tulevan pysäköintilaitoksen pohjoinen sisääntulotunneli rakennetaan Kaitaantien, Finnoonsillan ja Meritien risteyksen pohjoispuolelle. Finnoonsillan kadun keskialueelle rakennetaan tunnelin sisään- ja ulosajokaistat.

Mm. metroliikennettä palveleva kevyen liikenteen alikulkukäytävä alittaa Finnoonsillan kadun eteläpäässä.

Urakassa rakennetaan myös hulevesipumppaamon perustukset, vesihuoltoa sekä Kaitaantien alittava hulevesiviemäri, kaukolämpöä ja sähkö-, tele-, tiedonsiirtokaapeleiden suojaputkituksia.

Lisätietoja alueen rakentamisesta löytyy Katusuunnitelmat - Espoonlahti sivustolta.

Kaitaantien, Finnoonsillan ja Suomenlahdentien urakka-alue

Ajankohtaista

Viimeistelytyöt käynnissä.

Liikennejärjestelyt (päivitys 11.12.2019)

Kaitaantien, Meritien, Finnoonsillan (Suomenlahdentien risteykseen asti), Suomenlahdentien ja Hyljeluodontien liikenne siirretään uusille rakennetuille katuosuuksille tiistaina 17.12.2019 klo. 05:00. Finnoonsillan ja Suomenlahdentien liikenneympyrästä pohjoisensuuntaan lähtevä katuosuus Finnoonsillasta tullaan avaamaan liikenteelle myöhemmin.

Ajoneuvoliikenne kulkee Kaitaantieltä Suomenlahdentielle jatkossa Finnoonsillan kautta ja Meritielle Kaitaantien tai Finnoonsillan kautta. Hyljeluodontiestä tulee umpikuja ja sen kautta ei jatkossa pääse Meritielle.

Jalankulku ja pyöräily kulkee karttakuvassa harmaalla merkittyä reittiä (ks. liite) pitkin Kaitaantie-Finnoonsilta-Suomenlahdentie välillä.

Hyljeluodontien linja-autopysäkki jää pois käytöstä ja korvaava pysäkki Matinkylän suuntaan löytyy jatkossa Suomenlahdentieltä. Suomenlahdentielle tulee myös toinen uusi linja-autopysäkki, josta joukkoliikenne kulkee Soukan suuntaan. (ks.Liite)