Kaitaantien, Finnoonsillan ja Suomenlahdentien rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Urakassa rakennetaan Kaitaantien itäosan rakentamattomat osuudet. Finnoonsilta -katu ja Suomenlahdentie rakennetaan tässä vaiheessa huomioiden alueella tapahtuva kadunvarsien kortteleiden rakentaminen. Kadut rakennetaan valmiiksi talojen valmistuttua. Kevyelle liikenteelle rakennetaan reitti Hannuksenrinteeltä Kaitaantielle.

Metrokeskukseen tulevan pysäköintilaitoksen pohjoinen sisääntulotunneli rakennetaan Kaitaantien, Finnoonsillan ja Meritien risteyksen pohjoispuolelle. Finnoonsillan kadun keskialueelle rakennetaan tunnelin sisään- ja ulosajokaistat.

Mm. metroliikennettä palveleva kevyen liikenteen alikulkukäytävä alittaa Finnoonsillan kadun eteläpäässä.

Urakassa rakennetaan myös hulevesipumppaamon perustukset, vesihuoltoa sekä Kaitaantien alittava hulevesiviemäri, kaukolämpöä ja sähkö-, tele-, tiedonsiirtokaapeleiden suojaputkituksia.

Lisätietoja alueen rakentamisesta löytyy Katusuunnitelmat - Espoonlahti sivustolta.

Kaitaantie, Suomenlahdentie, Finnoonsilta urakka-alue vaihe 2.

Ajankohtaista

Vesihuoltotyöt ovat käynnissä Finnoonsillalla. Finnoonluolan suulla tehdään pohjarakennustöitä ja salaojitusta. Kaitaantien ja Meritien paalulaattojen rakentaminen on myös käynnissä.

Kaitaantien liikenne siirretään kiertotielle Meritien liittymän kohdalla joulukuun alkupuolella.