Espoonväylän I vaiheen rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Urakassa rakennetaan uusi, I vaiheeseen kuuluva osuus Espoonväylästä välille Finnoonlaaksontie ja Puolarmetsänkatu. Espoonväylä liitetään nykyiseen Finnoontiehen etelässä Finnoonlaaksontien liittymässä ja pohjoispäässä se liitetään Finnoontiehen nykyisen Puolarmetsänkadun kohdalla. Puolarintie liitetään tässä vaiheessa T-liittymänä uuteen Espoonväylään.

Eestinmalmintien uusi osuus jatkaa nykyistä Eestinmalmintietä Finnoontien itäpuolella Espoonväylälle asti. Finnoonniityn itäpuolella sijaitsevien kiinteistöjen uusi ajoyhteys tulee kulkemaan Eestinmalmintien kautta Finnoontieltä tai sen kohdalta Espoonväylältä kadun itäosan valmistuttua. Uutta katualuetta on myös Puolarmetsänkujan raittiosuus.

Nykyiset kadut, Finnoontie, Puolarmetsänkatu, Puolarintie, Eestinmalmintie, Eestinläistenportti, Finnoonniitty, Finnoonpuisto ja Eestinrinne rakennetaan uudestaan urakka-alueeseen kuuluvilta osuuksilta. Näihin katuihin liittyviä ja risteäviä katuja rakennetaan rakenteiden ja kunnallistekniikan liittämisen vaativassa laajuudessa. Urakka sisältää vesijohtojen, jätevesi- ja hulevesiviemäreiden rakentamista. Finnoonpuro- kadun itäpuolelle, Puolarintien risteyksen tienoille rakennetaan uusi jätevedenpumppaamo, jonka avulla saadaan nostettua jätevesiviemärin korkeutta ja johdettua jätevesi aikanaan edelleen Pisantien linjaston kautta Blominmäen tunneliin. Lisäksi asennetaan suojaputkia sähkö-, tele-, tiedonsiirto- ja energiajohdoille.

Suomalaistenportin alikulku alittaa Espoonväylän Eestiläistenportin eteläpuolella. Silta on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta. Silta perustetaan kallioon porattaville porapaaluille. Kansilaatta rakennetaan betonivaluna ja raudoitetaan teräsbetonitangoilla. Alikulku valaistaan. Alikulun katto, sillan reunaulokkeet, reuna- ja päätypalkkien alapinnat pinnoitetaan vaaleaksi värjätyllä, elastisella ja halkeamia silloittavalla pinnoitteella. Sillan etuluiskiin asennetaan lämminsävyinen maatiili.

Urakan toinen silta rakennetaan Puolarintien alittavalle Finnoobäckenin ojan uomalle. Nykyinen, 2 putkirummusta koostuva huonokuntoinen putkisilta korvataan yhdellä, uudella teräsputkirummulla. Uusi teräsputkisilta rakennetaan kuivatyönä nykyisen sillan länsipuolelle ja Finnoobäcken siirretään uuteen uomaan sen valmistuttua.

Espoonväylän länsipuolelle, Eestinmalmintien ja Eestiläistenportin väliselle osuudelle, rakennetaan tukimuuri. Tukimuuri koostuu teräsbetonisesta pohjalaatasta ja seinästä. Tukimuurin päälle asennetaan melueste. Meluesteitä asennetaan kaikkiaan 7 kappaletta Espoonväylän, Eestinrinteen ja Eestinmalmintien varteen. Meluesteet ovat puurakenteisia.

Meluesteiden eteen istutetaan imukärhivilliviiniköynnöstä. Katujen viheralueille istutetaan lehti- ja havupuita. Pensasalueille istutetaan mm. erilaisia angervolajikkeita. Kadut asfaltoidaan, asennetaan reunakivet sekä betoni-, noppa- ja nupukiveysalueet. Lisäksi asennetaan valaisimet sekä tie- ja siltakaiteet.

Urakassa rakennetaan uusi, I vaiheeseen kuuluva osuus Espoonväylästä välille Finnoonlaaksontie ja Puolarmetsänkatu. Espoonväylä liitetään nykyiseen Finnoontiehen etelässä Finnoonlaaksontien liittymässä ja pohjoispäässä se liitetään Finnoontiehen nykyisen Puolarmetsänkadun kohdalla. Puolarintie liitetään tässä vaiheessa T-liittymänä uuteen Espoonväylään.

Eestinmalmintien uusi osuus jatkaa nykyistä Eestinmalmintietä Finnoontien itäpuolella Espoonväylälle asti. Finnoonniityn itäpuolella sijaitsevien kiinteistöjen uusi ajoyhteys tulee kulkemaan Eestinmalmintien kautta Finnoontieltä tai sen kohdalta Espoonväylältä kadun itäosan valmistuttua. Uutta katualuetta on myös Puolarmetsänkujan raittiosuus.

Nykyiset kadut, Finnoontie, Puolarmetsänkatu, Puolarintie, Eestinmalmintie, Eestinläistenportti, Finnoonniitty, Finnoonpuisto ja Eestinrinne rakennetaan uudestaan urakka-alueeseen kuuluvilta osuuksilta. Näihin katuihin liittyviä ja risteäviä katuja rakennetaan rakenteiden ja kunnallistekniikan liittämisen vaativassa laajuudessa. Urakka sisältää vesijohtojen, jätevesi- ja hulevesiviemäreiden rakentamista. Finnoonpuro- kadun itäpuolelle, Puolarintien risteyksen tienoille rakennetaan uusi jätevedenpumppaamo, jonka avulla saadaan nostettua jätevesiviemärin korkeutta ja johdettua jätevesi aikanaan edelleen Pisantien linjaston kautta Blominmäen tunneliin. Lisäksi asennetaan suojaputkia sähkö-, tele-, tiedonsiirto- ja energiajohdoille.

Suomalaistenportin alikulku alittaa Espoonväylän Eestiläistenportin eteläpuolella. Silta on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta. Silta perustetaan kallioon porattaville porapaaluille. Kansilaatta rakennetaan betonivaluna ja raudoitetaan teräsbetonitangoilla. Alikulku valaistaan. Alikulun katto, sillan reunaulokkeet, reuna- ja päätypalkkien alapinnat pinnoitetaan vaaleaksi värjätyllä, elastisella ja halkeamia silloittavalla pinnoitteella. Sillan etuluiskiin asennetaan lämminsävyinen maatiili.

Urakan toinen silta rakennetaan Puolarintien alittavalle Finnoobäckenin ojan uomalle. Nykyinen, 2 putkirummusta koostuva huonokuntoinen putkisilta korvataan yhdellä, uudella teräsputkirummulla. Uusi teräsputkisilta rakennetaan kuivatyönä nykyisen sillan länsipuolelle ja Finnoobäcken siirretään uuteen uomaan sen valmistuttua.

Espoonväylän länsipuolelle, Eestinmalmintien ja Eestiläistenportin väliselle osuudelle rakennetaan tukimuuri. Tukimuuri koostuu teräsbetonisesta pohjalaatasta ja seinästä. Tukimuurin päälle asennetaan melueste. Meluesteitä asennetaan kaikkiaan 7 kappaletta Espoonväylän, Eestinrinteen ja Eestinmalmintien varteen. Meluesteet ovat puurakenteisia.

Meluesteiden eteen istutetaan imukärhivilliviiniköynnöstä. Katujen viheralueille istutetaan lehti- ja havupuita. Pensasalueille istutetaan mm. erilaisia angervolajikkeita. Kadut asfaltoidaan, asennetaan reunakivet sekä betoni-, noppa- ja nupukiveysalueet. Lisäksi asennetaan valaisimet sekä tie- ja siltakaiteet.

Ajankohtaista

Finnoontieltä kääntyminen Finnoonniitynkujalle poistuu 18.3.2021 alkaen. Finnoonpuistoon, Finnoonniitylle sekä Finnoonniitynkujalle mennään uutta rakenteilla olevaa Eestinmalmintietä pitkin, 18.3.2021 alkaen. Myös jalankulku- ja pyöräilyreitti Finnoonniittyyn ja edelleen Friisilään siirtyy uudelle Eestinmalmintien jatkeelle.”(ks. liite Liikennejärjestelyt _tiedote 9.3.2021).

Lisätietoja : Katusuunnitelmat -sivustolla

Espoonväylän urakka-alueen vaiheen I -sijainti