Vanha Turuntie ja Vanha Ingaksentie

Hankkeen kuvaus

Vanhalla Ingaksentiellä ja Vanhalla Turuntiellä, välillä Karvasmäentie - Vanha Tienhaara sekä välillä Siestankuja -Turuntie, rakennetaan vesijohtoa, jätevesi- ja hulevesiviemäröintiä, kaukolämpöä sekä sähkö-, tele- ja tietoliikennekaapeleiden suojaputkistoa. Samassa yhteydessä kadun rakennekerrokset uusitaan. Urakassa viedään vesijohto ja jätevesiviemäri Turuntien alitse vaakaporaamalla sekä Vanhan Ingaksentien että Vanhan Turuntien pohjoispäässä. Vanhalle Turuntielle rakennetaan jalkakäytävä. Ajorata ja kevyen liikenteen väylä asfaltoidaan ja asennetaan reunakivet.

Valaistus uusitaan, kadun reuna-alueet nurmetetaan ja istutetaan joitain lehti- ja havupuita.

Urakka on yhteishanke Espoon ja Kauniaisten kaupunkien kesken.

Lisätietoja Katusuunnitelmat -sivulla

Sijaintikartta Vanha Turuntie ja Vanha Ingaksentie

Ajankohtaista

Viimeistelytyöt käynnissä. Työt aiheuttavat poikkeavia liikennejärjestelyitä Vanhan Turuntien länsiosassa.