Turuntie välillä Kunnarlantie-Bellinmäki

Hankkeen kuvaus

Urakassa rakennetaan olemassa olevat Turuntie, välillä Kunnarlantie – Bellinmäki, sekä risteäviä katuja Fallåker ja Bellintie. Uusi jalankulkun ja pyöräliikenteen väylä rakennetaan Turuntien ja Bellintien välille, tulevan liikerakennuksen pysäköintialueen itäpuolelle. Turuntielle rakennetaan kaksi ajokaistaa kumpaankin suuntaan sekä jalkakäytävä ja pyörätie kadun kummallekin reunalle. Turuntien ja Bellinmäensekä Turuntien ja Fallåkerin liittymiin asennetaan liikennevalot. Katuvalaistus uusitaan. Bussipysäkit kunnostetaan ja niiden sijainti muuttuu.

Urakkaan kuuluu myös hulevesi- ja jätevesiviemärin, vesijohdon sekä kaapeleiden suojaputkien rakentamista. Viherkaistoille istutetaan nurmikkoa sekä lehti- ja havupuita.

Turuntie välillä Kunnarlantie-Bellinmäki sijaintikartta

Ajankohtaista

Käynnissä on vesijohdon, sadevesiviemäröinnin ja kaapeleiden suojaputkitusten sekä rakennekerrosten rakentaminen.

Turuntien pohjoispuolen jalkakäytävä-pyörätie kapenevat väliaikaisesti. Työalueella on muuttuvia liikennejärjestelyjä.

Urakka valmistuu loppuvuodesta 2021. Rakentamisen aikana alueella on liikennejärjestelyjä.