Nupurintien kiertoliittymä

Hankkeen kuvaus

Rakennushanke kattaa Nupurintien (Mt110) ja siihen liittyvän Karhuniityntie-kadun, Biforstinkujan ja Gumbölentien sekä varikolle vievien yksityisteiden rakentamisen urakkaan kuuluvassa laajuudessa.

Nupurintien ja Karhuniityntien liittymään rakennetaan halkaisijaltaan 37 m 1-kaistainen kiertoliittymä. Nupurintien ali rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä (Karhuniityn alikulkukäytävä), joka on tyypiltään teräsbetoninen vinojalkainen holvisilta. Alikulkukäytävän kokonaispituus on 18,4 m.

Nupurintien molemmin puolin rakennetaan 42 metriä pitkät linja-autopysäkit. Nykyiset bussipysäkit (4 kpl) suunnitelman alueelta poistetaan. Alikulkukäytävän eteläpuolelle rakennetaan pysäkille vievät teräsritiläportaat. Sillan pohjoispuolelle rakennetaan 10 kpl polkupyörien runkolukitustelineitä.

Karhuniityntien ja Nupurintien liittymän itäpuolelle rakennetaan pintavesien viivyttämiseksi hulevesiallas sekä jätevesiviemäriä ja vesijohtoa.

Suunnitelman laatimisen lähtökohtana on uuden Karhusuon koulun rakentaminen sekä jo rakennetun ja vilkkaasti liikennöidyn Nupurintien parantaminen. Karhusuon koulu laajentuu 700 oppilaan koulukeskukseksi ja yli 100 lapsen päiväkodiksi. Asemakaavassa on osoitettu koululaisille turvalliset liikenneyhteydet Nupurintieltä Karhuniityntien kautta kouluun.

Nupurintien kiertoliittymä, sijaintikartta

Ajankohtaista

Vesihuolto ja valtaosa maatöistä on tehty ja alikulkusilta on valettu. Liikennejärjestelyistä on kartta liitteenä.