Kirstinharju, välillä Harjunportti-Kirstinmäki, ja Harjunportti

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa rakennetaan Harjunportin ja Kirstinharjun, välillä Harjunportti – Kirstinmäki, kevyen liikenteen väylät. Harjunportin eteläpää sijaitsee asuinrakennustontilla ja se siirretään asemakaavan mukaiselle katualueelle. Samoin siirretään putkilinjat kiinteistöltä katualueelle.

Urakka-alueen vesijohtoja ja hulevesiviemäreitä saneerataan sekä rakennetaan uusia vesihuoltolinjoja. Myös sähkö-, tele- ja tiedonsiirtokaapeleiden putkitusten sekä kaukolämmön rakentamista kuuluu urakkaan. Kirstinharjulla olevat portaat ennallistetaan. Kevyen liikenteen väylät asfaltoidaan ja reuna-alueet viimeistellään. Joitain viimeistelytöitä voi jäädä toteutettavaksi talojen valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja Katusuunnitelmat, Espoon keskus, Kirstinharju-Harjunpää sivulta

Harjunpää ja Kirstinharju sijainti

Ajankohtaista

Katu päästään rakentamaan valmiiksi talojen valmistuttua.