Kiltaraitti, Kiltapenger, Valapuisto ja -polku

Hankkeen kuvaus

Kiltaraitti ja Kiltapenger saneerataan. Valapolku, joka on uusi jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys, rakennetaan Kiltaraitin ja Valakujan välille. Urakkaan kuuluu sadevesiviemäreiden, vesijohdon, jätevesiviemärin ja kaukolämmön rakentamista. Raiteille rakennetaan valaistus. Näiden rakentamiseksi alueella joudutaan louhimaan kalliota.

Kiltaraitin pohjoisosan betonilaatoitus uusitaan. Kiltaraitin aukiolle rakennetaan pergola, johon istutetaan köynnöksiä ja pensaita sekä asennetaan kaksi penkkiä. Kiltaraitin itäosa asfaltoidaan. Nykyinen puomi asennetaan raitille takaisin samalle paikalle.

Kiltapenger on noin 2500 m2 suuruinen alue Kiltaraitin aukion eteläpuolella. Kiltapenkereen alueelle rakennetaan kolme painannetta sadevesille. Painanteisiin mahtuu yhteensä noin 50 m3 vettä. Painanteista vesi johdetaan edelleen sadevesiviemäriin. Ympäristö kylvetään niityksi.

Valapuiston länsiosaan rakennettava uusi raitti, Valapolku, asfaltoidaan. Valapuiston metsäinen alue siistitään ja metsän länsipuoli kylvetään niityksi.

Raittien reunoille rakennetaan paikoittain tasakokoisista luonnonkivistä sadevesikouru. Kaarteisiin ja jyrkkiin kohtiin asennetaan kaide. Raittien varrelle asennetaan joitain penkkejä ja roska-astioita. Paikoin kylvetään nurmikkoalueita, istutetaan pensaita ja puita sekä perennoja ja kukkasipuleita.

Lisätietoja Katusuunnitelmat sivuston Kiltaraitti, Kiltapenger, Valapuisto -sivulta.

Ajankohtaista

Kesän alkupuolella tehdään kaivuutöitä ja rakennetaan vesihuoltoa. Myös louhintaa, vesihuoltotöitä ja sähköputkituksia tehdään kesän aikana. Suunnitelmat kiertoreiteistä ovat liitteenä.