Yhteiskäyttöautojen pysäköinti

Yhteiskäyttöautot ovat Espooseen tervetullut, jaettuja resursseja hyödyntävä kulkumuoto. Liikenteen palveluistumisen myötä tarve oman auton omistamiseen vähenee. Yhteiskäyttöauton voi ottaa käyttöön silloin kun sitä tarvitsee. Yhteiskäyttöautopalveluiden yleistyminen ja kehittäminen Espoossa tukee kaupungin kestävän liikkumisen tavoitteita.

Tietoa yhteiskäyttöautopalvelua käyttäville asiakkaille

Espoossa toimii useampi yhteiskäyttöautopalveluja tarjoava yritys. Kaupunki mahdollistaa yhteiskäyttöautojen yleistymisen: pysäköintipaikat osoitetaan liikennemerkein kaupungin keskeisillä sijainneilla. Espoon kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla yhteiskäyttöautoilta ei myöskään peritä pysäköintimaksua.

Lisäksi yhteiskäyttöautoyritykset ovat tehneet sopimuksia pysäköimisestä yksityisten toimijoiden kanssa sekä määrittäneet oman palvelualueensa. Yhteiskäyttöautoille sallitut pysäköintipaikat on siis hyvä tarkastaa vielä jokaisen yhteiskäyttöautopalveluja tarjoavan yrityksen omasta sovelluksesta.

Tietoa yhteiskäyttöautopalvelua tarjoaville yrityksille

Yhteiskäyttöautopalveluja tarjoavat yritykset voivat hakea Espoon kaupungilta pysäköintioikeutta, joka oikeuttaa pysäköimään erikseen liikennemerkeillä osoitetuilla yhteiskäyttöautopaikoilla. Pysäköintioikeudesta ei peritä maksua ja se on voimassa toistaiseksi.

Yritykset, jotka täyttävät erillisessä hakuilmoituksessa ja liitteissä olevat kelpoisuusvaatimukset sekä sitoutuvat noudattamaan pysäköintioikeuden myöntämisehtoja, voivat hakea pysäköintioikeutta.

Espoon kaupungin osoittamat yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat

Liikennemerkeillä erikseen osoitetut yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat ovat nähtävillä Pääkaupunkiseudun palvelukartalla.

Muille kuin yhteiskäyttöautoille maksulliset pysäköintipaikat ovat nähtävillä Espoon karttapalvelussa.