Pysäköinti ihmetyttää - nyt vastataan useimmin kysyttyihin kysymyksiin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.9.2019 klo 11.57

Pysäköinninvalvontaa Espoossa. Kuvituskuva

Pysäköinti herättää tunteita - miksi sain sakot, vaikka luulin pysäköinnin olevan sallittua? Myös pyöräily ja autoilu joutuvat usein julkisessa keskustelussa vastakkain. Asiantuntijamme vastasivat polttavimpiin pysäköintiaiheisiin kysymyksiin.

Miksi pysäköinnistä pitää maksaa?

Ilmaista pysäköintipaikkaa ei ole olemassa. Jos pysäköintipaikan käyttäjä ei maksa siitä, siitä maksaa aina joku muu - me kaikki kuntalaiset yhdessä, myös autottomat.

Pysäköintipaikan rakentaminen maksaa, samoin sen ylläpito. Pysäköintipaikkojen vuoksi myös koko kadun kunnossapito vaikeutuu ja aiheuttaa lisäkuluja. Lisäksi katualue on paikkojen takia kaavoitettava leveämmäksi, mikä on pois tonttien pinta-alasta ja aiheuttaa näin merkittäviä kustannuksia.

Nämä kaikki kulut ovat viime kädessä pois yhteisestä kukkarosta. Eikö olisi reilumpaa, että se, joka paikkaa todellisuudessa käyttää, myös maksaa?

Järjestän juhlat, eikä pysäköinti kotikatuni varressa ole sallittu. Minne vieraat pysäköivät autonsa?

Kaupunki saa jatkuvasti palautetta vieraspysäköinnin järjestämisestä. Varsinaiset vieraspaikat kuuluvat usein taloyhtiöiden vastuulle, mutta monessa taloyhtiössä vieraspaikkoja on yksinkertaisesti liian vähän. Vieraille tarkoitettujen parkkipaikkojen vähäinen määrä aiheuttaa haasteita etenkin ylioppilas-, valmistujais- ja konfirmaatiojuhlien aikaan, kun vieraita saapuu paikalle paljon. 

Pääperiaate on se, että juhlista ja niiden ajankohdasta kannattaa ilmoittaa aina etukäteen teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun. Kun asianmukainen ilmoitus on tehty, on mahdollista, että vieraiden pysäköintiä kyseisellä alueella katsotaan normaalia suopeammin. Näissä tapauksissa pyrimme ilmoittamaan pysäköinnintarkastajille, etteivät he menisi juhlapaikalle juuri tuohon aikaan. Tästä huolimatta emme voi täysin luvata kenellekään, ettei virhemaksua tulisi.

Espoossa on eniten autoilijoita koko maassa - miksi autoilusta tehdään näin hankalaa?

Suomen mittakaavassa autoilu ei ole erityisen hankalaa Espoossa. Espoon henkilöautotiheys on Suomen pienimpiä, kun mm. Vantaalla autotiheys asukkaiden määrään suhteutettuna on suurempi. Meillä on leveät kadut ja tilaa pysäköintipaikoille.

Tarkoituksemme ei ole vaikeuttaa autoilua, vaan luoda muitakin vaihtoehtoja kulkemiseen - pyöräily ja joukkoliikenne ovat hyviä vaihtoehtoja ympäristönäkökulmasta.  Toisaalta - jos ja kun sähköautot yleistyvät, ne vähentävät autojen päästötaakkaa. Ruuhkia nekään eivät tosin vähennä.

Pyöräilijä taas sanoo, että Espoo on autokaupunki. Onko se?

Espoo on eri liikkumismuotojen kaupunki. Espoolaisista noin 9 kymmenestä asuu alle 5 km etäisyydellä meidän viidestä kaupunkikeskuksestamme. Espoo keskittääkin palveluitaan keskuksiin, joihin on hyvät joukkoliikenteen yhteydet. Toisaalta rakennamme koko ajan pyöräilyn laatuverkkoa, joka pyrkii takaamaan yhä enemmän nopeita ja yhtenäisiä yhteyksiä.

Miksi esimerkiksi vanhuspalvelujen työntekijät saavat sakkoja? Eikö ole moraalitonta antaa sakkoja hyvää työtä tekeville?

Tämä on dilemma, mutta siihen ei ole vielä saatu juridisesti hyvää ratkaisua. Jos olisi keino, jolla voisimme lakia noudattaen jättää antamatta sakkoja hyvää tekeville ihmisryhmille, miksikäs ei. Pysäköintihän on usein ongelmallista esimerkiksi kotisairaanhoidon työntekijöille. Kysymys kuuluu kuitenkin - missä menee raja? Kenelle kaikille pitäisi sallia poikkeuspysäköintiä? Tällä hetkellä invalidi-merkki on ainoa merkki, joka sallii etuoikeuksia. Tällaisten lakimuutosten pitäisi lähteä eduskunnasta asti.

En nähnyt liikennemerkkiä, joka kielsi pysäköinnin. Sain silti sakot. Miksi?

Harmillista, mutta oletamme, että kuljettaja havainnoi liikenneympäristöä. Hän on velvollinen ottamaan selvää siitä, mitkä liikenteen normit koskevat paikkaa, jolle hän aikoo pysäköidä.

Jos on epävarma siitä, saako juuri tähän pysäköidä, on varma keino pysäköidä vain siellä, missä se on erikseen merkitty sallituksi. Maastoliikennelaissakin on se periaate, että pysäköinti ei ole automaattisesti sallittua taajamissa, vaan että se pitää sallia erikseen. Eihän kukaan pysäköi puistoonkaan - miksi sitten kadulle saisi aina pysäköidä?

Mitä aluepysäköintikielto tarkoittaa?

Se tarkoittaa sitä, että pysäköinti on kielletty molemmin puolin katua, kunnes kielto osoitetaan päättyväksi. Kielto koskee myös risteäviä katuja. Eli täytyy odottaa näkevänsä aluekiellon kumoavan merkin voidakseen olla varma siitä, ettei se enää ole voimassa.

Miten aluepysäköintikiellon voisi korvata?

Espoossa on käynnissä pysäköintikieltoalueiden pienentäminen. Aikaisemmin koko kaupunginosan kattaneet aluekiellot puretaan pienemmiksi niin, että päättyvät kadut osoitetaan pysäköintikieltoalue-liikennemerkillä ja läpiajettavilla kaduilla merkintänä käytetään normaalia pysäköinti kiellettyliikennemerkkiä. Työ on kuitenkin vielä kesken.

Mitä pysäköintivirhemaksuilla tehdään?

Kaikki rahat menevät kaupungin yleiseen kassaan, pysäköinninvalvonta ei niitä saa. Rahat voidaan käyttää kuten mitkä tahansa muut verovarat - vaikkapa uuden sairaalan rakentamiseen.

Kuka päättää siitä, minkä verran pysäköintipaikkoja Espoossa on?

Asemakaavoituksessa ratkaistaan isot kysymykset pysäköintialueiden sijoittamisesta, tonttien autopaikkavelvoitteista ja katualueiden leveydestä. Kadunvarsipysäköinnin osalta Espoon kaupungin tekninen lautakunta on siirtänyt tämän päätäntävallan itseltään Kaupunkitekniikan keskukselle. Infrapalvelupäällikkö tekee liikennemerkkiä koskevan päätöksen, sitten se asetetaan julki, ja jos kukaan ei tee oikaisuvaatimusta, päätös astuu voimaan. Tekninen lautakunta voisi kuitenkin halutessaan ottaa tämän päätäntävallan itselleen takaisin.

Onko Espoo auto- vai pyöräilykaupunki?

Ei kumpaakaan - kaupungin liikennesuunnittelu ei perustu vastakkainasetteluun. Espoossa liikutaan tulevaisuudessakin raiteilla, busseilla, autoillen, pyöräillen, kävellen .

Teemme tällä hetkellä Suomen suurimpia investointeja joukkoliikenteeseen. Länsimetron, kaupunkiradan ja Raide-Jokerin kehitys tekevät joukkoliikenteestä yhä houkuttelevamman vaihtoehdon.

Samalla parannamme liityntäpysäköintiä - myös pyöräpysäköintiä, ja pyrimme järjestämään pyörille lämpimiä tiloja. Joukkoliikenteestä tulee saada niin toimivaa, että käyttäjä kokee sen paremmaksi vaihtoehdoksi kuin auton. Yritämme saada ihmisiä siirtymään vapaaehtoisesti uusiin kulkumuotoihin.

Taustalla vaikuttavat sopimukset, joihin kaupunki on sitoutunut - Espoo on luvannut tuplata Brysselin sopimuksessa pyöräilyn kulkutapaosuuden, ja vuoden alussa teimme kestävän kehityksen lupauksen.

Emme kuitenkaan missään nimessä ole unohtamassa autoilijoita. Nykyiset väylät eivät kuitenkaan tule riittämään tulevaisuudessa, ne ruuhkautuvat. Jos kymmenenkin prosenttia nykyisistä autoilijoista siirtyy käyttämään muita kulkutapoja, kiittävät loput 90 prosenttia

Tutustu pysäköinnin periaatteisiin (pdf, 5361 Kt)

Espoon katualueilla noudatettava pysäköintipolitiikka (pdf, 16 Kt)