Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Tarkoituksena on taata kaupungissa asioiville autoilijoille pysäköintimahdollisuus ja edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Sääntöjen ja liikennemerkkien noudattaminen on aina kuljettajan vastuulla. Pysäköinnintarkastajat opastavat ja neuvovat pyydettäessä pysäköinnissä.

Pysäköintivirhemaksu on maksettava 30 päivän kuluessa Sakko

Pysäköintivirhemaksun suuruus on Espoossa 60 euroa ja se tulee maksaa 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä tilille FI53 8000 1000 8978 02, siitä huolimatta vaikka virhemaksusta olisi tehty oikaisuvaatimus. Mikäli maksua ei ole maksettu määräajassa, se korottuu 14 eurolla.

Pysäköintivirhemaksu määrätään pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköinnin alkamista koskevan ilmoittamismääräysten rikkomisesta. Myös moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu.

Oikaisuvaatimus tehdään aina kirjallisesti

Pääset tarkistamaan virhemaksussa olevilla tiedoilla pysäköintivirhemaksun perusteet ja pysäköinnintarkastajan ottamat valokuvat sekä tekemään tarvittaessa oikaisuvaatimuksen Helgaparkissa. Oikaisuvaatimus on aina tehtävä kirjallisesti.

Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle 30 päivän kuluessa virheen tapahtumapäivästä.  Mikäli oikaisuvaatimus esitetään määräajan jälkeen, se voidaan jättää tutkimatta.

Vapaamuotoisessa vaatimuksessa vaaditut tiedot

Vaatimuksen voi laatia myös vapaamuotoisesti kirjallisesti (ei puhelinsoitolla), jolloin siitä on selvittävä pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero, vaatimuksen tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero ja ajoneuvon rekisterinumero.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan. Hakkemukseen on liitettävä kaikki asiakirjat (esim. kopio pysäköintiluvasta), joihin vaatimuksessa vedotaan.