Pysäköinnin liikennemerkkien selkiyttäminen jatkuu Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.5.2018 klo 7.18

Pysäköinnintarkastaja

Espoo uudistaa vaiheittain nykyisiä aluepysäköintikieltoalueitaan. Liian suurina pidettyjä alueita pienennetään asukasystävällisiksi seuraavaksi Leppävaarassa, Perkkaalla, Saunalahdessa, Viherlaaksossa ja Suurpellossa.

Pysäköinnin merkintöjä selkiytetään lisäämällä pysäköintikiellosta kertovia liikennemerkkejä. Pienemmät pysäköintikieltoalueet ovat autoilijoille helpommin hahmotettavissa. Pysäköintikieltoalue merkitään liikennemerkein alueelle johtavilla väylillä, ja kieltoalueella voi pysäköidä vain, jos se on erikseen liikennemerkein sallittu. Pysäköintipaikkojen määrään muutoksella ei ole vaikutusta.

Muutos toi kaivattua selkeyttä kokeilualueilla

Pysäköinnin merkintämuutos asiakasystävällisemmäksi alkoi syksyllä 2017. Ensimmäisenä aluepysäköintikiellon alueita pienennettiin Matinkylässä, Espoonlahdessa, Olarissa, Soukassa, Haukilahdessa ja Westendissä.

Merkintämuutoksen vaikutuksia tutkittiin Matinkylän ja Espoonlahden osalta. Muutoksella ei ollut vaikutusta määrättyjen pysäköintivirhemaksujen määrään. Sen sijaan pysäköintivirhemaksuista tehdyt oikaisuvaatimukset vähenivät muutoksen seurauksena, mikä vähensi merkittävästi pysäköinnintarkastajien toimistotyön määrää.

Myös pysäköintipalautteiden määrä tutkituilla alueilla väheni huomattavasti. Tulokset kertovat, että muutoksella on onnistuttu selkiyttämään pysäköintikieltoa ja pysäköintijärjestelmää.

Tekninen lautakunta päätti merkintämuutoksen laajentamisesta 16.5.2018. Merkkien asentaminen Leppävaarassa, Perkkaalla, Saunalahdessa, Viherlaaksossa ja Suurpellossa alkaa syksyllä 2018. Vuosien 2018-2019 aikana pysäköinnin merkintämuutosta jatketaan myös uusille alueille harkinnan mukaan.