Kotihoidon pysäköintitunnus

Espoossa on käytössä kotihoidon pysäköintitunnus. Kotihoidon pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään työajossa olevan auton

  • kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella pysäköintikieltomerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta.
  • kunnan maksulliselle pysäköintipaikalle pysäköintimaksua maksamatta.
  • kunnallisella pysäköintialueella rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköintiaika on rajoitettu.
  • pihakadulla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle.
  • "Huoltoajo sallittu" -lisäkilvellä merkityllä kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla yleisellä alueella.

Pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään yksityisille parkkipaikoille, esimerkiksi taloyhtiöiden asukaspaikoille. Pysäköintitunnuksellakaan autoa ei saa pysäköidä jalkakäytäville tai pyöräteille, tai tavalla, joka vaarantaisi liikenneturvallisuuden tai liikenteen sujuvuuden.

Pysäköintitunnus on tarkoitettu toimijoille, jotka tekevät kotipalvelun, kotihoidon tai kotisairaanhoidon tehtäviä tai tarjoavat tukitoimia vammaisille tai kehitysvammaisille heidän kodeissaan.

Tunnuksen myöntäminen edellyttää, että hakija toimii kunnan kilpailutettuna palveluntuottajana tai palvelusetelituottajana.

Pysäköintitunnuksen hakeminen

Pysäköintitunnus on määräaikainen ja se voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi. Jos edellytykset pysäköintitunnuksen käyttämiselle päättyvät ennen määräaikaa pysäköintitunnus perutaan.   

Pysäköintitunnuksen käyttäjä maksaa tunnuksesta 100 € + alv kertamaksun. Kertamaksusta ei suoriteta palautuksia, vaikka pysäköintitunnuksen käyttö päättyisi.  Jos tunnusta käytetään vääriin, tunnus perutaan ja sen käyttö on lopetettava välittömästi.

Pysäköintitunnus on digitaalinen sovellus, jonka palveluntuottajat saavat käyttöönsä. Palveluntuottajat voivat noutaa erikseen sovittavasta paikasta autoon sijoitettavan pysäköintitunnuksen käytöstä kertovan  tunnuskortin.

Espoon kaupungin työntekijät saavat pysäköintitunnuksen omasta yksiköstään.

Yksityiset palveluntuottajat sekä palvelusetelituottajat voivat hakea pysäköintitunnusta ja saavat lisätietoja pysäköintitunnuksen hakemisesta Espoon kotihoidosta syksyllä 2021.  

Pysäköintitunnus lisää asiakasaikaa

Kuntien on mahdollista myöntää kotihoidon pysäköintitunnus 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain myötä. Kaupunginhallitus päätti kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönotosta Espoossa keväällä 2021.

Kotihoidon pysäköintitunnus parantaa merkittävästi kotihoidon ja eräiden kotiin tarjottavien palvelujen toimintaa, kun kotihoidon työntekijöille jää enemmän aikaa varsinaiseen työhönsä, kun heidän ei tarvitse etsiä parkkipaikkoja asiakkaalta toiselle siirtyessään.

  • Katso perusteet kotihoidon pysäköintitunnuksen saamiseksi tieliikennelaissa Finlexin sivuilla